6.5.2020

Ny publikation från Novia: IRM-Tool kombinerar innovationsteori med konst och servicedesign

publikation cover

Yrkeshögskolan Novia har koordinerat projektet IRM-Tool, vars syfte var att skapa koncept och verktyg för innovation. Grunden till verktygen ligger i att kombinera kreativ kunskap med innovationsbehoven i den marina industrin. All kunskap från projektet finns nu samlat i en omfattande publikation.

Verktyget Innovationtool togs fram i samarbete mellan företagare inom marina industrin och högskolorna Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Turun Ammattikorkeakoulu. Teorin bakom metoden togs fram av professor Alf Rehn. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan åren 2017–2019. Verktyget testades i 21 workshops och drygt 300 personer har deltagit i projektet. Under workshopparna har deltagarna lärt sig om innovation, servicedesign och utforskat aktuella marina utmaningar.

- Workshopparna har fungerat som mötesplatser för marina industrin och kreativa branschen. Mötena har varit meningsfulla för forskningen, de lokala företagens nätverk och aktörer inom tredje sektorn, speciellt i Jakobstad och Åbo, berättar Rita Rauvola, projektledare.

Studerande har också deltagit i projektet. Mastersstuderande i leadership and servicedesign vid Novia, har bland annat hjälpt till med att samla in material från workshopparna och testa innovationsverktyget under olika stadier av projektet.

I Jakobstad arrangerade projektet tre workshopar samt ett seminarium. Evenemangen förde samman utbildning, båttillverkare i regionen, så som Baltic Yachts och Nautor, samt alumner från Novia. Projektet gav också nya samarbetsmöjligheter.

- För deltagarna i workshopparna har projektet gett givande möten, djupare och bredare nätverk, nyfikenhet och ömsesidig förståelse. Samarbetet har medfört till aktivare deltagande i varandras verksamhet och nya samarbetsmöjligheter, säger Ann Charlott Hästö som ledde projektets workshop i Jakobstad

Verktyget är också användbart inom kulturutbildningen vid Novia.

- Det finns delar i innovationtool, te.x Design Thinking som kan stöda kreativa processer. Workshopsmodellerna kan vara ett bra hjälpmedel för pedagogerna, speciellt i strukturering av innehållet, säger Elina Rebers, överlärare vid Novia.

Projektet har producerat publikationen ” A Creative Spark to the Maritime Industry – The IRM-Tool Project Publication 2019” som publiceras i Novias egna serie. Rapporten innehåller bakgrunden till projektet, metoder för servicedesign och reflektioner från workshopparna.

- Instruktioner och workshopsmaterialet finns kvar på hemsidan även om projektet tagit slut. Vi hoppas att företag tar till sig metoden och fortsätter experimentera med innovationsmetoder, säger Rita Rauvola.

Länk till publikationen: https://www.novia.fi/forskning/novias-publikationsserie/serie-r-rapporter

För mera information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia
Mirva Salokorpi, ledare för forskning och utveckling vid institutionen för teknik och sjöfart.

Gå till "Nyheter "