12.5.2021

Ny artikel i Novias serie från forskningsprojektet Resursstarka barn

illustration, tre djur som leker

Artikeln ”Faktorer som bidrar till att på ett framgångsrikt sätt stöda barns sociala och emotionella färdigheter” av Lena Storbacka-Järvinen, lyfter fram faktorer som bidrar till att man inom småbarnspedagogiken på ett framgångsrikt sätt kan stöda barns sociala och emotionella färdigheter. Artikeln har publicerats i Novias egna publikationsserie, Serie A: Artiklar.

Forskning har tidigare påvisat att evidensbaserade program som används under en längre tid och som följs upp under flera års tid bidrar till att främja barns sociala och emotionella färdigheter. Artikeln belyser även tre faktorer som är centrala i att stöda barns sociala och emotionella färdigheter i ett helhetsperspektiv.

Artikeln har skrivits inom ramen för projektet Resursstarka barn. Inom projektet utvecklas sätt för småbarnspedagogiken att stöda socialt utsatta barn. Tidigare har Davidsson och Juslin (2021) konstaterat att det är centralt att stöda barns sociala och emotionella färdigheter för att förebygga social utsatthet.

Slutsatserna som lyfts fram i den här artikeln kan tillämpas när material och metoder utvecklas inom ramen för projektet, för att dessa ska kunna bidra till att på ett framgångsrikt sätt stöda barns sociala och emotionella färdigheter.

Lena Storbacka-Järvinen är projektledare och timlärare vid Yrkeshögskolan Novia.

Gå till "Nyheter "