2.9.2020

Novias specialforskare har publicerat ny artikel i Science of the Total Enviroment

Fältexperiment ute till havs

Resultat från ett storskaligt fältexperiment som genomförts i Raunefjorden utanför Bergen i Norge på Espegrend marinbiologiska station har publicerats i Science of the Total Environment. Forskningen påvisar stora skillnader mellan olika djurplanktonarter i hur kraftig respons de uppvisar i förhållande till havsförsurningen som uppkommer som en följd av klimatuppvärmningen, eftersom oceanen tar upp koldioxid vilket sänker havens pH på grund av kemiska processer. Publikationen är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo universitet, samt Geomar Helmholz Zentrum für Ozeanforschung i Kiel, Tyskland.

Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Kristiina Vuori, Ulf Riebesell, Carsten Spisla & Olivier Glippa: Oxidative stress and antioxidant defence responses in two marine copepods in a high CO2 experiment. Science of the Total Environment 745: 140600: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140600

Foton från fältexperimentet 

Bildkollage med fyra bilder, experiment utförs på djurplankton.

experiment utförs på djurplankton

tre forskare redo att åka ut med båt på expedition

Jonna Engström-Öst med forskarteamet

man ute på båt i dåligt väder

rovtagning i Raunefjorden utanför Bergen. De orangea kupolerna i bakgrunden är mesokosmer, dvs 50 000 liter stora plastsäckar där man testade hur hög koldioxidhalt (CO2) påverkar planktonsamhället

Gå till "Nyheter "