23.3.2020

Novias projeket utarbetar nya arbetssätt som stöder socialt utsatta barn under skolåldern

tre personer i slutet av en korridor

Yrkeshögskolan Novia har beviljats finansieringen av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr för projektet ”Resursstarka barn - stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken. Projektets syfte är att utarbeta metoder och arbetssätt som stöder socialt utsatta barn under skolåldern.

”Barn och familjer som lever i utmanande livssituationer har en allt mera mångfacetterad bakgrund och risken för socialt utsatta barn ökar. För att förhindra att utmaningarna blir fler för de barn och familjer som har svårigheter, är det viktigt med ett tidigt ingripande”, berättar Lena Storbacka-Järvinen projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

En stor del av barn under skolåldern deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och personalen möter barnfamiljerna dagligen, vilket gör småbarnspedagogiken till en utmärkt arena för att nå barnfamiljerna. Inom småbarnspedagogiken förändras uppgiftsstrukturen bland personalen. Därför finns det ett stort behov av nya arbetsmodeller och arbetsmaterial för att arbeta inom förebyggande barnskydd. Projektet resursstarka barn har som mål att utarbeta metoder och arbetssätt och samtidigt bättre ta tillvara socionomens kompetenser inom förebyggande barnskyddsarbete

Yrkeshögskolan Novia leder projektet och har två samarbetspartner; Pargas stad och Sateenkaarikoto ry, Lyckobo daghem. Projektet förverkligas i dialog med arbetslivs representanter och personalen erbjuds fortbildning i de arbetssätt och arbetsmetoder som utvecklas under projektets gång. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd i Åbo kommer att få ta del av projektarbetet och lära sig nya arbetsmetoder.

För projektets förverkligande har Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet beviljat institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia 450 000 euro i finansiering.

I projektet arbetar Eva Juslin, Lena Storbacka-Järvinen, Pia Liljeroth och Susanne Davidsson. Tillsammans har projektgruppen kompetens inom praktiskt arbete inom småbarnspedagogik och barnskydd. Projektgruppen har också erfarenhet av interprofessionella arbetsmetoder samt utvecklingsarbete i samarbete med arbetslivet. Som stöd för projektet finns också Oona Ylönen som utvecklar barnskyddsarbetet inom ramen för sin professur vid Åbo universitet.

Om projektet:
Projektnamn: Resursstarka barn - stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken
Projekttid: 1.1 2020-31.12.2022
Projektmedel: 450 000 euro
Finansiär: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

För mer information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Lena Storbacka-Järvinen
Mobil: 0504397514

Yrkeshögskolan Novia, projektansvarig, viceprefekt utbildningsledare för socionomutbildningen Eva Juslin
mobil 044 762 3370

Gå till "Nyheter "