27.8.2019

Novias forskare på provtagning i Svartån och Pojoviken

otto admat

Yrkeshögskolan Novias projekt AdMat kartlägger förekomsten av läkemedelsrester i de Västnyländska vattendragen och utreder hur resterna växelverkar med nya vedbaserade hydrogeler.

De första proven togs på våren (17.5) i Svartån samt Pojoviken i Raseborg och nu har också sensommarens provtagningar utförts (14.8 2019). Följande steg är att inleda arbetet med analyseringen. Förutom att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i vattenmiljöerna ska forskarna fastställa i vilken utsträckning individuella läkemedel bioackumuleras i planktonpopulationer.

Den långsiktiga målsättningen med projektet AdMat är att minska kemikaliseringen av miljön. Detta förväntas kunna förverkligas med hjälp av att använda nya vedbaserade kompositmaterial för att avlägsna läkemedel och kemikalier ur miljön.

Projektet leds av specialforskarna FD Otto Långvik och FD Jonna Engström-Öst vid forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia som samarbetar med forskare vid Åbo Akademi och företaget CH-Bioforce Oy.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden. Projektet inleddes i april 2019 och beräknas pågå fram till maj 2020.

 

Foto: Jonna Engström-Öst

Gå till "Nyheter "