13.2.2019

Novias forskare får finansiering för nytt forskningssamarbete

jonna

Anna Jansson, Ella von Weissenberg Jonna Engström-Öst på Yrkeshögskolan Novia har fått finansiering för att delta i ett nytt forskningssamarbete som utförs i Montpellier.

 

Finansieringen kommer från nätverket www.aquacosm.eu.

Tillsammans med ett grekiskt team som leds av Soultana Zervoudaki ska forskarna undersöka värmeböljans effekt på planktonekosystemet genom att använda såkallade mesokosmer.
En mesokosm är ett fältexperiment som består av säckar som inkuberas i naturlig miljö under en längre tid, och från vilka man kan följa med utvecklingen (som här) i planktonekosystemet.

Tillsammans med det grekiska teamet skall forskarna under en period i maj-juni 2019 mäta födointag, överlevnad, förökning samt olika biomarkörer: stress och fettsyror.

 

 

Foto: Behzad Mostajir/University of Montpellier

Gå till "Nyheter "