5.3.2019

Novia research seminar: Conny Sjöqvist och POGENOM

underwater 2615376 340

Conny Sjöqvist, Åbo Akademi, kommer att presentera ett projekt som handlar om populationsgenomik hos planktoniska bakterier i Östersjön.

Presentationen går under namnet "Metagenomics of Bacterioplankton within a Population Genomic Framework". 

Inom projektet har man utvecklat programmet POGENOM, Population genomics of metagenomes.
Programmet möjliggör populationsgenomisk analys av metagenomisk data, till exempel att jämföra genetiska skillnader mellan bakteriepopulationer i mammor och deras nyfödda barn, vilket gjordes i en tidigare studie.

Sjöqvist är projektforskare inom profileringsprojektet Havet på Åbo Akademi. Han berättar mera om programmet POGENOM och projektarbetet torsdag 7 mars klockan 14 på Yrkeshögskolan Novia rum C287, Raseborgsvägen 9 i Ekenäs.

Fritt inträde, välkommen!

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "