30.4.2021

Miljörörelsen och forskare möts internationellt kring havsförsurning

LAngdens fyr

Miljöorganisationer och havsforskare delar en oro över att våra hav försuras i samband med klimatförändringen.

Den ökande halten av koldioxid i atmosfären leder som bekant till temperaturökning och klimatförändring – men också till att haven försuras. Havsförsurningen utgör en stor risk för livet i havet. Organismer med kalkstrukturer, så som koraller och musslor, är särskilt drabbade då kalkstrukturer kan lösas upp vid lågt pH. Även fisk kan påverkas. Det finns studier som tyder på att fortplantningen hos torsk i de västra delarna av Östersjön kan minska med upp till 90% i framtiden. 

”Havsförsurning har ibland kallats för klimatförändringarnas ”lika onda tvilling”. Trots det är medvetenheten om havsförsurning mycket mindre än om till exempel temperaturökningen i haven”, säger Marko Reinikainen, projektledare på AirClim. 

Genom samarbete vill miljörörelsen och forskare i flera länder uppmärksamma havsförsurningen, som i dag beaktas bristfälligt i förvaltning och skydd av europeiska havsområden. Med denna utgångspunkt möts man den 5 till 6 maj 2021 på en virtuell konferens som samordnas av Yrkeshögskolan Novia i Finland och miljöorganisationen AirClim i Sverige. 

På konferensen presenterar några av världens ledande forskare i havsförsurning sina resultat, och miljörörelsen presenterar populärvetenskapligt material som används vid spridning av forskningsresultat och åtgärdsbehov till olika intressegrupper. 

”Det är viktigt att kustnära vatten står i fokus på konferensen eftersom de har en central roll i kampen mot havsförsurning”, säger Jonna Engström-Öst som är medarrangör och specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia. 

Representanter för arrangörerna finns tillgängliga för virtuell intervju den 6 maj kl. 13 – 14 CET. Vänligen e-posta marko.reinikainen@airclim.org för länk. 

Konferensen ingår i projektet BALSAM, som finansieras av Svenska Institutet. I projektet deltar förutom Novia och AirClim även miljöorganisationerna Ecoaction (Ukraina), Ecocentrum (Ryssland) och Polish Ecological Club Pomeranian Branch (Polen). I arrangören Novias utbildningar och forskning ingår hållbarhetsfrågor i kustmiljöer. Arrangören AirClim arbetar internationellt med luftförorenings- och klimatfrågor. AirClims medlemmar är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden Sverige, Jordens Vänner och Fältbiologerna.  

 

Kontakt 

Yrkeshögskolan Novia: Jonna Engström-Öst, jonna.engstrom-ost@novia.fi, +358 44 449 8408,  https://jonnaengstromlab.wordpress.com 

AirClim: Marko Reinikainen, marko.reinikainen@airclim.org, +46 73 043 4715, www.airclim.org 

Gå till "Nyheter "