19.5.2020

Louise Forsblom disputerar i miljö- och marinbiologi

Anteckning 2020 05 19 085040

Forsblom har under sin tid som doktorand varit medlem av forskarkollegiet i bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia och hon har handletts av docent Jonna Engström-Öst och docent Andreas Lindén, Yrkeshögskolan Novia (Lindén nuförtiden vid Naturinstitutet LUKE).

FM Louise Forsbloms doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning onsdag 20.5.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen har titeln Drivers of plankton populations in the Baltic Sea.

Doktorsavhandlingen Drivers of plankton population in the Baltic sea finns tillgänglig i fulltext I Åbo akademis arkiv Doria >> https://www.doria.fi/handle/10024/177127?locale=lsv

Bilden nedan, foto  från Louises första provtagning vid Längden fyr utanför Tvärminne zoologiska station i Hangö.
Från vänster Jonna Engström-Öst. Olivier Glippa, Louise Forsblom och Andreas Lindén

Jonna Engström-Öst. Olivier Glippa, Louise Forsblom och Andreas Lindén

 

Gå till "Nyheter "