22.4.2020

Kursdeltagare bloggar om vårens studieprojekt

unsplash sadd

Yrkeshögskolan Novias studerande i kursen Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik (30 sp) skriver om sina studieprojekt i bloggen Permakultur.

Kursdeltagarna kommer från hela Svenskfinland och under våren och sommaren kommer läsaren får ta del av deras projekt rörande permakultur och regenerativt jordbruk.

Under kursen gång, får deltagarna kunskap och färdighet i hur man kan leva mer självhushållande, odla sin och andras mat på ett hållbart sätt och försörja sig genom ett mångformigt företagande på landsbygden.

Studierna pågår i två år och innefattar föreläsningar, diskussioner, självständiga uppgifter, studiebesök och seminarier. Studerande jobbar framförallt med att, utgående från vad de lär sig av experter, planera sitt eget område och de använder GIS som ett verktyg för analys och planering

Följ deras på blogg på Novialia.fi. 

Bild: Unsplash. 

Gå till "Nyheter "