22.4.2021

Kulturresiliens i ”det nya normala” - enkät om fortbildningsbehov i kultursektorn

salen 2

Är du professionell kulturaktör eller arbetar du med kultur inom en förening? Känner du att det vore bra med mer kunskap och insikter i digitala kulturtjänster?  Svara då på vår enkät!

Yrkeshögskolan Novia och regionala kulturenheten KulturÖsterbotten har startat projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” för att stöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att producera, marknadsföra och locka publik till digital kultur. Projektet kommer att planera och genomföra kurser och fortbildningar i enlighet med behoven hos kulturarbetare och -föreningar. För att få reda på vilka kurser och fortbildningar som behövs, genomför vi nu en enkätförfrågan. Enkäten hittas på https://bit.ly/3wGJnOC och kan besvaras t o m 16.5.2021.

Sprid gärna enkäten i dina nätverk!

Gå till "Nyheter "