3.12.2018

Kolumn i Svängrum E: Kreativa synpunkter på innovationer

kund

Yrkeshögskolan Novias projektledare Rita Rauvola har skrivit en intressant kolumn om hur man på ett nytänkande sätt kan föra samman sjöfartsbranschen och de kreativa branscherna.

Finns det produkter som kunden inte ännu vet att hen behöver? Vilka är de resurser som företaget ännu inte utnyttjar?

De frågorna funderade man över på en workshop i Jakobstad i början av november. Tanken bakom ”Kundorienterad produktutveckling – framgång kräver ett klart fokus”- workshoppen var att få till stånd interaktion och diskussion mellan olika aktörer inom den kreativa industrin och båtindustrin i Kvarkenregionen.

Idéerna var många och nytänkande!

Workshoppen arrangerats av projektet  IRM Tool som pågår fram till april 2019 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet skapar ett innovationsverkstyg till marina företagarna för att utveckla deras innovationskunnande. Verktyget är web-baserat och ska lanseras våren 2019 på www.innovationtool.fi .

Rauvolas kolumn publicerades i Svängrum E, 3 december 2018. Läs hela kolumnen här. 

 

 

Bild: Workshoppens arrangörer, från vänster Marja Rak, projektet IRM-Tools nya expert Tommy Nyman och Elina Rebers från Yrkeshögskolan Novia Jakobstad. Fotograf: Tomas Olsen

Gå till "Nyheter "