12.10.2021

Kan hållbart distansarbete bli landsbygdens trumfkort?

kvinna vid en laptop

Hur ser distansarbetet ut i dag och vilka möjligheter finns det speciellt på landsbygden för systematisk utveckling? Det är fokus för Yrkeshögskolan Novias och Centrias projekt Hållbart distansarbete.  

Coronapandemin 2020 har lett till att distansarbete har blivit vardag för många företag och kommuner. För många blev det en snabb övergång till nätbaserade verktyg och nu när distansarbete ser ut att bli en permanent del av arbetslivet, är det dags att utvärdera vad som fungerar och skapa långsiktiga, hållbara lösningar.  

Projektet fokuserar speciellt på landsbygdens möjligheter att skapa hållbara möjligheter för distansarbete. Projektet Hållbart distansarbete utförs tillsammans med pilotkommuner, företag och föreningar.  

  • " Tillsammans med pilotkommuner och lokala aktörer samskapas en modell för hur kommuner kan möjliggöra distanslösningar för sina invånare. Detta sker bland annat genom att stöda hubverksamheter, vilket skapar attraktiva arbetsmiljöer på landsbygden. Olika typer av distansgemenskaper har ett marknadsföringsvärde när man vill locka nya potentiella invånare till orten", säger Malin Winberg, projektledare vid Novia 

Projektet utarbetar också en modell som mera riktar sig till företag.  

I projektets första skede utförs intervjuer med företagsrådgivare och företag inom olika branscher, för att få en bild av attityderna kring distansarbete.  

Projektet Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö pågår från 1 augusti 2021 till 31 december 2022. Projektet genomförs av Yrkeshögskorna Novia och Centria och finansieras av Europeiska landsbygdsfonden genom NTM-centralen i Österbotten, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö  

logotyper Hallbart distansarbete Kestava etatyo2

Gå till "Nyheter "