18.5.2021

Invasiva arter bekämpas på talkotillfällen

Jättebalsamin

I sommar bekämpas invasiva arter, såsom jättebalsamin och vresros på talkotillfällen i Raseborg. Frivilligarbetet är en del av ett projekt under ledning av Yrkeshögskolan Novia. Förutom praktisk bekämpning av främmande arter så skall även utsatta områden kartläggas för vidare forskning och bekämpning.

En invasiv främmande art tar plats från många andra växter och leder till ett ensidigare insektsamhälle, vilket i sin tur minskar naturens mångfald. Invasiva arter är ett betydande problem också i Raseborg. Syftet med projektet är att återta områden som invaderats av främmande arter till förmån för inhemska arter i regionen. Denna målsättning har man velat betona i projektets namn Ängsblommor i Raseborg - bekämpning av invasiva främmande arter.

Projektet inleder talkotillfällen i cirka 15 lokaler i kommunen, men det finns ett stort antal lokaler där invasiva arter växer i, så vi är i början av arbetet. Arterna som i första hand skall bekämpas är jättebalsamin, lupin, vresros och spansk skogssnigel.

Projektet strävar till att öka medvetenhet om problematiken kring invasiva främmande arter och involvera Raseborgs invånare i bekämpningsarbete. Talkon är trevliga evenemang där nytta och nöje förenas. Ju flera deltagare desto mer kan vi åstadkomma. En viktig målsättning är att bygga ett nätverk som på lång sikt skulle bekämpa invasiva arter och förhindra deras spridning.

Novia har inkluderat främmande arter i sin undervisning, och studerande vid högskolan deltar i projektet genom att bland annat kartlägga områden där främmande arter förekommer och dokumentera resultaten av talkotillfällena. Dessutom deltar de i talkotillfällena och handleder dem.

Samarbetspartners i projektet är Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf och ett antal lokala byaföreningar. Projektet finansieras huvudsakligen av NTM-centralen och Svenska kulturfonden. Mera info finns på hemsidan Ängsblommor i Raseborg från och med vecka 21. 

För mer information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia
Projektledare Kaisa Kauranen
kaisa.kauranen@novia.fi
tel. 041 548 2609

Specialforskare Jonna Engström-Öst
jonna.engstrom-ost@novia.fi
tel. 050 592 9224

Gå till "Nyheter "