18.9.2019

Hur fåglarna tacklar klimatförändringen diskuteras på internationell konferens

bild 2

Två av Yrkeshögskolan Novias forskare i bioekonomi, deltar i konferens om fågelekologi i Napoli, Italien. Patrik Karell och Chiara Morosinotto ska föreläsa i ett symposium som handlar om hur klimatförändringen och andra miljöförändringar påverkar fåglar, samt hur och om de kan lyckas anpassa sig till de snabba förändringarna som människan åstadkommer.

Karell och Morsinottos föredrag tar avstamp i deras forskning om kattugglan. Karells föredrag handlar om hur förändringar i klimatet leder till att färgsättningen förändras. Forskningsdata mellan åren 1900 – 2016 visar att kattugglan, som naturligt finns i en grå och rödbrun variant, har anpassat sin färgsättning när klimatet förändrats och att det följaktligen har skett en kraftig förändring de senaste 100 åren. Förändringarna i färg skiljer sig inom utbredningsområdet beroende på hur klimatet har förändrats.

Morosinottos föredrag handlar om mekanismerna och varför de olika färgvarianterna av kattuggla har anpassat sig på olika sätt till klimatförhållanden. Hennes forskning visar att de rödbruna ugglorna satsar mera på sina ungar när vintrarna är varmare. Då blir de rödbruna ugglorna större och får fördelar, men under kallare vintrar har de gråa en fördel med högre överlevnad. Det här bidrar till att den rödbruna blir allmännare när det är varmt och finns mera föda.

Bilden på den rödbruna kattugglan är tagen av Patrik Karell.

Gå till "Nyheter "