7.6.2021

FUI-Fika 9.6: "Samarbete kring hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen"

FUIfika fb linkedin

I vårterminens sista FUI-Fika den 9 juni kl.14.00 får vi träffa Birgitta Olofsson från Umeå universitet och Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi som berättar om samarbetet kring hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen.

Annika Wentjärvi, forskningsledare vid Novia, diskuterar med gästerna om det långvariga GERDA-samarbetet som undersöker hälsa och livsvillkor bland äldre i Kvarkenregionen. Inom samarbetet har man under flera år samlat in data om äldres upplevelser om hälsa via enkäter och intervjuer vid hembesök.

I samarbetet ingår Umeå Universitet, Åbo Akdemi, Yrkeshögskolan Novia samt Seinäjoki Yrkeshögskola.

FUI Fika – RDI Talks hålls den 9.6, kl.14.00 i Microsoft Teams. Tillfället kräver ingen förhandsanmälan, anslut till webbinariet via länken nedan.

Presentation av gästerna

Birgitta Olofsson, Umeå Universitet Birgitta Olsson

Birgitta Olofsson är professor i omvårdnad och forskarutbildningsansvarig på institutionen för omvårdnad. Hon undervisar i flera av institutionen program, företrädelsevis om ortopedisk omvårdnad men även inom vård av äldre och forskar framför allt inom vård och omsorg av äldre personer.

 

Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi

Fredrica Nyqvist ny.png

Fredrica Nyqvist är docent i socialpolitik och jobbar som akademilektor i socialpolitik vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen är framförallt inriktat mot frågor rörande aktivt åldrande, välbefinnande, ensamhet samt social inkludering av språkliga minoritetsgrupper.

 

 

 

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

FUI-Fika är ett återkommande webbinarium varje månad, där Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för vårens webbinarier är nordisk samverkan. FUI-Fika är en del av Teamåret för forskningsbaserad kunskap.

 

Gå till "Nyheter "