13.2.2020

Forskning från Novia visar att kattugglans skyddsfärg beror på snöomständigheter

Två kattugglor brevid varandra

En färsk forskningsrapport publicerad i tidskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor.

Under snöförhållanden syns bruna kattugglor betydligt bättre än gråa kattugglor medan denna skillnad är mindre tydlig under snöfria vinterförhållanden.

Snötäcket påverkar många djurarters liv och många arter har anpassat sig på olika sätt till Nordens snörika vintrar. En ny publikation som baserar sig på civilvetenskap visar att den på sydligare breddgrader vanligare bruna kattugglan är synligare i snörika än i snöfria vinterförhållanden, medan denna effekt saknas för den gråa kattugglan som är vanligare på nordligare breddgrader.

Studien har gjorts inom ramen för Finlands Akademis forskningsprojekt, Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar som ägs av Yrkeshögskolan Novia och leds av akademiforskare Patrik Karell. Det femåriga forskningsprojektet undersöker genetiska bakgrunden och de fysiologiska mekanismerna bakom evolutionära anpassningar till klimatförändringar, samt hur dessa anpassningar kopplar ihop med populationers dynamik och deras geografiska variation i större skala.

Studien som publicerats i Ecology and Evolution baseras på en experimentellt upplagd serie fotografier av bruna och gråa kattugglor. Bilderna har fotograferats på samma plats under snörika och snöfria förhållanden. Bilderna visades för frivilliga testpersoner som ombads hitta kattugglan på bilden, i studien deltog 5000 personer från hela världen.

Snöfattiga vintrar gynnar den bruna varianten av kattuggla

– Den gråa färgen verkar vara en viktig del av kattugglans anpassning till snörika förhållanden. Längre söderut där snötäcket är mera sporadiskt och vintrarna kortare ger brun färg en bättre skyddsfärg, berättar forskare Katja Koskenpato från Naturhistoriska centralmuseét Luomus, som är en del av Helsingfors universitet.

En god skyddsfärg är till stor nytta för ugglor som vilar under dagen. Främst är det för att småfåglar mobbar och stör dem om de blir iakttagna, vilket leder till att de måste förbruka mera energi för att flytta sig. Skyddsfärgen hjälper även att undvika att bli byte för större rovfåglar, såsom duvhökar. Klimatförändringen har redan förkortat den snötäckta vinterns längd i Finland och det har visat sig ha stor inverkan på bland annat kattugglans liv. Forskarna har kunnat påvisa att den bruna färgvarianten av kattuggla har blivit allmännare i Finland i förhållande till den gråa under de senaste decennierna.

– Resultaten hjälper oss att förstå denna långtida förändring. Snötäcket gav en tydlig fördel för de gråa kattugglorna. Snöfria vintrar gynnar däremot de bruna kattugglorna genom förändringar i det naturliga urvalet, sammanfattar akademiforskare Patrik Karell vid Yrkeshögskolan Novia.

Länk till publikationen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.5914


Om projektet Finlands Akademi:
Proejektperiod: 5.10.2017 – 31.8.2022
Projektfinansiär: Finlands Akademi
Projektägare: Yrkeshögskolan Novia och projektledare är Patrik Karell
Mera information om projektet finns på novia.fi https://www.novia.fi/forskning/alla-projekt-pa-novia/bioekonomi/evolutionar-dynamik-och-anpassningar-till-miljoforandringar-akademiforskare

Nyheten har även publicerats som pressmeddelande från Helsingfors universitet. 

Mera information
Akademiforskare Patrik Karell, Yrkeshögskolan Novia, patrik.karell@novia.fi, 050 341 2879
Forskare Katja Koskenpato, Naturhistoriska centralmuseét Luomus, Helsingfors universitet, katja.koskenpato@helsinki.fi, 050 347 5851

Gå till "Nyheter "