8.10.2020

Finlandssvenska matkulturdagen 9.10

konserverade rödbetor och lök

Vid Yrkeshögskolan Novia bedrivs flera forskningsprojekt inom matkultur och livsmedelssystem. På Finlandssvenska matkulturdagen lyfter vi fram några av våra aktuella projekt.

Den Finlandssvenska matkulturdagen uppmärksammar finlandssvenska mattraditioner. Dagen instiftades redan år 1992 av Marthaförbundet.

Årligen tillkännagivs en matkulturpristagare, ifjol fick Gunnel Englund motta priset. Englund är numera projektledare vid Yrkeshögskolan Novia och jobbar med projektet “Välmående av vilt – Hyvinovointia riistasta” som fokuserar på vilt, jaktföreningarnas tillväxt och hur man kan ta tillvara viltköttet.

Vid Yrkeshögskolan Novia finns gedigen kunskap om matkultur. För tillfället pågår projekten ”Lantbruk 2.0” och ”Matregion Nyland” inom Institutionen för bioekonomi. Projekten fokuserar på den lokala matkulturen och livsmedelssystemet i Nyland och hur producenter och konsumenter kan hitta varandra för att skapa en dialog kring hållbara lokala livsmedel och matkultur.

Inom Institutionen för konst och kultur inleds i höst två parallella fiskeprojekt finansierade av Europeiska havs- och fiskerifonden

Fiskeinfluencers och Fiskeboost

Projektet “Fiskeinfluencers” syfte är att synliggöra och lyfta det lokala österbottniska yrkesfisket som verksamhet, fiskaren som person samt produkten, den närfångade fisken. Detta görs genom att utbilda och stöda branschen i värderingsdriven kommunikation i sociala medier. Fiskarna ska alltså själva bli sina egna nischade micro-influencers med målet att fördjupa sin relation med fiskkonsumenterna.

sillsmörgås

I projektet “Fiskeboost” som drivs parallellt med Fiskeinfluencer så är det fiskförädlare som lokala fiskdiskar, fiskrökerier, fiskrestauranger och andra fiskförädlingsproducenter som utgör målgruppen.

En identifierad utmaning för dessa försäljningspunkter för lokalproducerad fisk är dock att profilera sig som närmatsproducenter gentemot kunderna. Därför vill projektet hjälpa fiskdiskar, fiskrökerier, fiskrestauranger och andra fiskeförädlingsproducenter att profilera sig som närmatsproducenter gentemot konsumenterna.

Detta görs genom att erbjuda en individuell affärsutvecklingsprocess, en fiskeboost, genom lean startup och servicedesign-metoder.

Båda fiskeprojekten leds av projektledare Malin Winberg vid Yrkeshögskolan Novia.

Matkulturdagen 2020 firas digitalt och du kan ta del av den på Martha.fi.

Vill du veta mer om matkultur i Finland på svenska? Besök Finlands svenska måltidsakademi (F.S.M.Aka.)

 

Gå till "Nyheter "