22.11.2019

En inblick i SLUSH 2019

Slush 2019

Jenny Lauronen, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, deltar i SLUSH 2019. Eventet samlar 25 000 personer under två dagar för nätverkande och inspiration. Så här skriver Jenny om sina upplevelser från eventet.

SLUSH 2019 i Helsingfors är lovande, eventet är större än tidigare och startupföretag, investerare och potentiella partners kommer från hela världen för att träffa varandra och hitta nya sätt att samarbeta.

I programpunkten för virtuell och förstärkt verklighet (VR, AR och XR), pitchades det om tekniska lösningar och plattformar. Kommersialisering av ny teknologi, tex. synlighet för VR-applikationer och betoning på perfekt matching av användare och produkter lyfts fram. Betoningen på matchningen mellan användare och produkt utmärker denna programpunkt bland övrigt program på Slush.

På Slush vet man att det är utmanande att utveckla nyskapande produkter, det är tidskrävande och resurskrävande, men oberoende om försöket lyckas eller inte så är försöket i sig bra och en givande resa. Samarbete och meriter som co-founder är väsentligt på Slush.

XR SLUSH, powerpointbild Jenny Lauronen ja Christian Aminoff ABBn princible designer

På bilden, 

Jenny Lauronen och Christian Aminoff, ABB:s principal designer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter "