22.12.2020

Botnia Näring i Kretslopp sammanfattar året som gått

hand som håller i jord

I nyhetsbrevet sammanfattar projektet Botnia Näring i Kretslopp arbetet som utförts under året. 

"Botnia Näring i Kretslopp har haft ett intensivt arbete under sommaren och hösten med mycket praktiskt arbete även om projektgruppen har träffats digitalt. Dels är det demonstrationsodlingarna med rötrest,dels arbete med online mätningar i Stormossens kompoststrängar och även mycket arbete med mikroplaster. Stormossen har också dragit igång ett test med elektrokoagulering. Projektet har också genomfört två digitala evenemang."

Till våren planerar projektet för två digitala evenemang. Ett med tema återvinningstekniker för rötrest där olika teknikleverantörer kommer att bjudas in. Det andra kommer att handla om jämställdhet, där bland annat ett företag kommer att presentera hur ett arbete med jämställdhet kan ge fler framgångsfaktorer.

Nyhetsbrevet kan läsas i sin helhet på projektets hemsida. 

Botnia naring i kretslopps samarbetspartners logon

Gå till "Nyheter "