19.5.2020

Botnia i näring i kretslopp har kommit ut med ett nyhetsbrev

jord jordbruk pixabay

Botnia näring i kretslopp är ett gränsöverskridande projekt där aktörer från båda sidor om kvarken samverkar i ett biogaskluster för att bemöta områdets utmaningar. Projektet fokuserar på utmaningarna kopplade till biogasproduktionens restprodukt, rötresten. Målet med projektet är att försöka förädla rötresten till en kommersiell resurs. Projektpartners är Stormossen Ab/Oy, Yrkeshögskolan Novia, BioFuel Region och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Projektet har nu kommit ut med ett nyhetsbrev som du hittar här >>  https://biofuelregion.se/projekt/botnia-naring-i-kretslopp/nyhetsbrev-botnia-naring-i-kretslopp/

Projektet inleddes i höstas och målet att söka nya lösningar på ett befintligt problem som hämmar såväl utvecklingen av biogas som övergången till en mer cirkulär ekonomi. För att kunna finna nya lösningar behövs ett helhetsgrepp om produktionscykeln samt en förståelse för slutanvändarnas behov och farhågor.

Projekttiden för projektet är 1 augusti 2019 till 30 juni 2022. 

 

Gå till "Nyheter "