31.5.2021

Artikel om innovativ musikundervisning publicerad i amerikansk tidskrift

Notio Ircam

Projektet Notio 2 har publicerat artikeln The potential of a mixed-methods approach for research on learning to theorise music i Music Education Research, Taylor & Francis Online. Artikeln är skriven tillsammans av forskare vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och New York University.  

Artikeln behandlar musikteori och framför hur man kan använda digitala pedagogiska metoder för att utveckla undervisningen. Det är en komplex process att lära sig att aktivt teoretisera musik och det är också utmanande att observera och beskriva för lärare, studerande samt forskare.

”Det har varit en professionell höjdpunkt att få jobba så nära med Cecilia Björk, Mats Granfors och teamet från Experience Lab i Vasa. Projektet har utforskat hur unga personer lär sig musikteori. Vi har utforskat pedagogiska metoder, teknologier och forskningsmetoder som kan öppna nya fönster till den kreativa lärandeprocessen. Artikeln delger en del av vårt arbete som handlat om att utforska ”LEGO” för att förmedla forskningsintervjuer och det ger en inblick i en del av den design och kreativa processen som används vid NYU Music Experience Design Lab, säger Alex Ruthmann vid New York University

I studien undersöks potentialen i en forskningsdesign med blandade metoder för att förstå hur musikteori kan utvecklas och hur olika metoder kan förbättra lärarens förståelse för elevers erfarenheter av att lära sig musikteori.  

Studien kombinerar kvalitativa metoder såsom observation, analys av video- och ljudinspelningar och intervjuer, mjukvaruutveckling som musikutbildningsforskning, ögonspårning och musikalisk analys.

Artikeln kommer till slutsatsen att en blandad metod kan göra elevernas tänkande synligt och hörbart för läraren. Dessutom kan det förbättra precisionen för att identifiera nyhet och överraskning under inlärningsprocessen. Sådana stunder av ny musikalisk konceptualisering är särskilt viktiga i samband med riklig tillgång till många musikaliska genrer och stilar.

Artikeln finns tillgänglig i Open Access: https://doi.org/10.1080/14613808.2020.1853085

The potential of a mixed-methods approach for research on learning to theorise music

Cecilia Björk (Åbo Akademi), Alex Ruthmann (New York University) Mats Granfors (Yrkeshögskolan Novia), Joachim Högväg (Åbo Akademi), Sören Andersson (Åbo Akademi)

Projektet Notio 2 finansieras för Yrkeshögskolan Novias del av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens kulturfond och Konstsamfundet.

Gå till "Nyheter "