11.9.2019

Arene: Stor ökning i den externa FoU-finansieringen till yrkeshögskolorna

Capture32

Ökningen jämfört med föregående år är över 10 miljoner euro. 

Pressmeddelande från Arene, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer: 

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 107 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 miljoona euroa.

Kaikkiaan ammattikorkeakoulut käyttivät TKI-toimintaan 181 miljoonaa euroa, Oma rahoitus huomioiden toiminta kasvoi 14 miljoonalla eurolla eli 8 prosenttia vuodesta 2017.

-Ulkopuolisen rahoituksen kasvu yli 10 miljoonalla eurolla on ilahduttavaa, kommentoi Arenen varapuheenjohtaja Petri Raivo. Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo on Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja.

Kasvu näkyy myös TKI-hankkeiden, kumppanuuksien ja hankehenkilöstön määrissä.

Ulkopuolisia kumppaneita oli mukana yli 13 100, joista yli puolet oli yrityksiä.
-Ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminta kohdistuu yritysten hyväksi ja toimintaa tehdään yhdessä yritysten kanssa, rehtori Raivo muistuttaa.

Yritysten lisäksi kumppaneina on korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kohdistuu tuotteiden ja palveluiden sekä työelämän toimintatapojen kehittämiseen. Yritysten lisäksi yhteistyötä tehdään julkisten ja kolmannen sektorin kanssa.


Riippuvuus EU-rahoituksesta suurta


Vuoden 2015 jälkeen TKI-toiminnan kasvu on perustunut yli 35 miljoonalla eurolla kasvaneeseen EU-rahoitukseen. Viime vuonna ulkopuolisesta rahoituksesta 60 % tuli EU:lta. Merkittävimmät EU-lähteet olivat Euroopan aluekehitysrahasto (26 M€) ja Euroopan sosiaalirahasto (22 M€)
-EU:n ohjelmakauden vaihtuminen vuonna 2021 voi tarkoittaa notkahdusta rahoituksessa, Raivo pelkää.

Capture1

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joiden toiminnasta TKI-toiminta muodostaa viidesosan. Se on käytännönläheistä yritystoiminnan ja työelämän kehittämistä, mikä sisältää usein tuotteiden ja palveluiden sekä yritysten toimintatapojen ja osaamisen kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen tehtävä vuodesta 2003. Tehtävä laajeni myös innovaatiotoimintaan vuoden 2015 alusta.

Gå till "Nyheter "