13.4.2022

Är naturfiber det nya hållbara alternativet?

Linblommor

Yrkeshögskolan Novias projekt Lantbruk 2.0 arrangerar ett seminarium om naturfiber och möjligheterna för produktion och försäljning. 

Den 27 april kl. 13 – 16.30 ordnas seminariet” Natural Fibers – Sustainable Future Prospects?” vid Campus Raseborg och online. Efterfrågan på produkter av nässla och ull är på uppgång, men hur kan vi svara på efterfrågan i Finland? Seminariet lyfter frågor kring odlingsmarker, lokalproduktion och om det tillexempel kunde vara politiskt genomförbart att använda torvmarker för produktion av naturfiber.  

Seminariet gästas av internationella och nationella experter. Doktor Stefan Ewert från universitet Greifswald i Tyskland ger ett politiskt perspektiv till debatten och föreläser under rubriken ”Political Feasibility of Sustainable Peatland Use: Multilevel Governance and Lobbyism”. Docent Tuula Jyske från Luke berättar om naturfiber som ett alternativ till torv i odlingsunderlag och strö för husdjur och föreläser under rubriken ”Alternative fiber raw materials to replace peat in bedding materials and growing media: opportunities and challenges”. Forskardoktor Samica Sadik går in på temat textilindustri och föreläser under rubriken “Nettle Fibre for fine textiles applications; material and product development” Kaie Ahlskog från ProAgria ger finländska exempel på hur ull kan användas och föreläser under rubriken “Natural and unique local wool from Finnish sheepfarms” 

Seminariet ordnas på plats vid Campus Raseborg och det är också möjligt att delta online. Anmäl dig senast 25.4 via anmälningsformuläret. 

Pressen är också välkomna att delta i seminariet på plats eller online!  

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, Ulrika Dahlberg, tfn 050 309 1076 

 

Projektet Lantbruk 2.0 lyfter fram hållbara lantbruksnäringar och leds av Yrkeshögskolan Novia och finansieras av svenska kulturfonden.  

Lantburk 2.0 logos

Gå till "Nyheter "