24.5.2021

Åbolands beslutsfattare, företag och högskolor samlas till öppen diskussion om hållbarhet

Spira

Hur kan företag i skärgården agera hållbart? Vilka goda exempel på hållbarhet i skärgården finns det, som de Åboländska företagen kan dra nytta av? Unde webinariet “inSPIRAtion: Hållbarhet” kommer förtroendevalda, företag och andra intressenter att diskutera dessa frågor. Tillfället är öppet för alla intresserade och är tvåspråkigt.

Webinariet “InSPIRAtion: Hållbarhet” är det första i en serie evenemang kallade “inSPIRAtion”, med målet att öka informationsdelning och samverkan mellan företagare och stärka kontakten mellan näringsliv och beslutsfattare.

"I Pargas finns det en tydlig efterfrågan på en ökad kontakt mellan stadens företag och beslutsfattare. I tider då vi ogärna ska träffas fysiskt är dessa digitala företagsbesök som SPIRA ordnar en möjlighet för stadens förtroendevalda och näringslivsrepresentanter att lära av varandra och diskutera", säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

Under webinariet presenterar skärgårdsrelaterade företagen Salmonfarm, Finnsementti och Viking Line sitt arbete med hållbarhetsförtecken.

"Hållbarhet i affärsverksamheten är livsviktig för Åbolands företag, oberoende om de är stora eller små. Vi måste hitta konkreta sätt att stöda företagen mot ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. InSPIRAtion: Hållbarhet är en länk i kedjan för att skapa konkret stöd för företagen", säger Hanna Guseff, forskningsledare på Yrkeshögskolan Novia och koordinator för samarbetet SPIRA.

InSPIRAtion: Hållbarhet är ett digitalt evenemang som äger rum torsdag 27.5. 2021 kl 14.30-16. Evenemanget är öppet för alla intresserade. Anmälningar kan göras senast söndag 23.5. Man kan anmäla sig via SPIRA:s Facebook-sida, https://www.facebook.com/events/775277739798561.

Mer information:

InSPIRAtion: Hållbarhet-ansvariga Edvard Lindfors, Edvard.lindfors@novia.fi, 044-259 08 58 SPIRA:s koordinator Forskningsledare Hanna Guseff, hanna.guseff@novia.fi, 040-556 20 51 Initiativtagaren till SPIRA Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén, patrik.nygrén@pargas.fi

Det tvåspråkiga “Samarbetet SPIRA Yhteistyö” har som mål att stärka det Åboländska näringslivet med högskolekunskap genom skapande av event och utbildningar med målet att ge inspiration och kunskap, stärka nätverkande samt öka samarbetet mellan företag, högskolor, kommuner och organisationer samt studerande i Åboland. Samarbetet leds av Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska institution i samarbete med Pargas stad, Kimitoöns kommun, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Turku Science Park och Väståbolands företagare rf. https://www.facebook.com/samarbeteSPIRAyhteistyo

Gå till "Nyheter "