Forskning, utveckling och innovation

FUI på Novia

Forskning, utveckling och innovation, innebär att man genom systematiskt och metodiskt arbete producerar ny kunskap, nya eller förbättrade produkter, metoder och tjänster. Novias FUI-verksamhet följer Statistikcentralens definitioner och sker främst inom olika projekt som till stora delar finansieras med externa medel. Innovationsverksamheten följer riktlinjerna i den nationella vägkartan för FUI-verksamhet .

Forskning, utveckling och innovation är förankrad i utbildningen och arbetslivets behov. Högskolan upprätthåller specialkunnande på sex områden vilka utgör grunden för institutionernas FUI-verksamhet.

Specialkunnaden utgör grunden för våra gemensamma styrkeområden

Novias styrkeområden är hållbara lösningar, entreprenörskap och nordisk dimension. I tillägg till detta har vi specialkunnande inom ett flertal smalare områden. Där vi tillhör de främsta yrkeshögskolorna i landet. Du kan läsa mer om våra specialkunnande under respektive sida.

 • Automation och fartygssimulation
 • Affärsutveckling 
 • Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser
 • Interprofessionell hälsa och välfärd
 • Hållbar energiteknik
 • Konst, kultur och entreprenörskap

FUI-verksamhet för regionala behov

Målet med vår FUI-verksamhet är att utveckla samhället och arbetslivet, och att vara en aktiv aktör i det regionala och nationella innovationssystemet. 

Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner, och via det även vår egen undervisning. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt.

År 2021 pågick drygt 137 projekt inom Novia. Projektportföljens totala värde är cirka 20,4 miljoner euro. Den externa finansieringen uppgick 2021 till 3,9 miljoner. 

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Mera information hittar du här.

Publikation och produktion

Publikationer enligt fokusområde

Affärsutveckling >
Bioekonomi >

Hållbar energiteknik >
Hälsa och välfärd >
Kultur och entreprenörskap >
Fartygssimulation >
Forskarkollegiet inom bioekonomi >

Publikationsplattformen Novialia

Novia har lanserat en publikationssajt där alla publikationer och produktioner från år 2019 och framåt finns samlat. Publikationssajten heter Novialia. 

Novias samtliga publikationer från tidigare år hittas i publikationsportalen Forskning.fi. Där kan man begränsa sökningen t.ex. enligt år, publikationstyp, författare, utbildningsbransch eller vetenskapsgren. Databasen innehåller inte uppgifter från år 2011, publikationerna från detta år finns på länken nedanför.

Novias egna publikations- och produktionsserie

Novia upprätthåller också en egen publikations- och produktionsserie i sex kategorier.

 • Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
 • Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
 • Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst.
 • Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
 • Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.
 • Reseskildringar är material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.

Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

Publikationer och produktioner 2011 (PDF)

Nyheter

 • Visa alla
 • Forskningsnytt
Seminarium kring materialflöden och symbios 12.10
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Seminarium kring materialflöden och symbios 12.10
Utvecklingsbolaget Concordia, Centria och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring cirkulär ekonomi i det gemensamma projektet DeCiDe - "Developing Cirkular Design". Projektet arrangerar ett seminarium kring materialflöden... 30.9.2022
Slutseminarium 14.10 - Digitaliseringens möjligheter inom industri
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Slutseminarium 14.10 - Digitaliseringens möjligheter inom industri
Välkommen på projektet Obodigi 4.0 slutseminarium! Tillfället ordnas 14.10 kl. 8.45 – 11.30 i Vasa, Alere, Auditorium Florence. Anmäl ditt deltagande senast 9.10 via forms. Tillfället... 23.9.2022
Infotillfälle: Hitta lönsamhet i en föränderlig marknad genom cirkulära lösningar
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Infotillfälle: Hitta lönsamhet i en föränderlig marknad genom cirkulära lösningar
Utvecklingsbolaget Concordia, Centria och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring cirkulär ekonomi i det gemensamma projektet DeCiDe - "Developing Cirkular Design".  15.9.2022
Projektet kultur och hållbarhet deltar i Hållbarhetsveckan 2022
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Projektet kultur och hållbarhet deltar i Hållbarhetsveckan 2022
Det nystartade projektet ”Kultur och hållbarhet”som genomförs av Yrkeshögskolan Novia, deltar i Hållbarhetsveckan 26.9 – 2.10. 14.9.2022
Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!
Kommunbildkonstnär – professionella bildkonstnärer som utvecklare av kommuner är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet 2022-2023. Projektets mål är att testa en modell, där... 12.9.2022
Verktyg för att öka synlighet inom fiskenäringen
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Verktyg för att öka synlighet inom fiskenäringen
Vid Yrkeshögskolan Novia har det under de senaste åren genomförts två projekt med fokus på att öka synligheten för den österbottniska fiskenäringen. Syften med projekten... 7.9.2022
Novia Research Seminar program fall 2022 is out
Nyhet, Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar program fall 2022 is out
Novia Research Seminar is held onsite in Campus Raseborg (room B159), and you can also participate online. The seminar is open to staff, students, and other... 5.9.2022
Projektet Kulturresiliens lanserar vägkarta för digitala kreatörer
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Projektet Kulturresiliens lanserar vägkarta för digitala kreatörer
Yrkeshögskolan Novias och KulturÖsterbottens projekt har under årets lopp arrangerat kurser och föreläsningar om digital kultur. Nu lanserar projektet en vägkarta för digitala kreatörer.  2.9.2022
New publications from Novia UAS focus on life-quality in Raasepori
Forskningsnytt, Bioekonomi
New publications from Novia UAS focus on life-quality in Raasepori
Researcher Ruslan Gunko at Novia University of Applied Science has published two new papers concerning life quality in Raasepori.   29.8.2022
Ny kurshelhet om naturfiber
Forskningsnytt, Bioekonomi
Ny kurshelhet om naturfiber
Är du intresserad av produktion, förädling och marknadsföring av naturfiber? 9.8.2022
Ny publikation från Novia om hur den sjunkande salthalten i Östersjön påverkar havets djur
Forskningsnytt, Bioekonomi
Ny publikation från Novia om hur den sjunkande salthalten i Östersjön påverkar havets djur
Publikationen ”Copepod oxygen consumption along a salinity gradient” har publicerats I journalen Marine and Freshwater Behaviour and Physiology i juli.   8.8.2022
Nya publikationer i Novias serie
Forskningsnytt, Bioekonomi, Hållbar energiteknik
Nya publikationer i Novias serie
Nya publikationer har publicerats i Novias serie R: Rapporter. 28.6.2022
Projektet Notio presenteras på global konferens om musikutbildning
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Projektet Notio presenteras på global konferens om musikutbildning
Mats Granfors, lektor vid Yrkeshögskolan Novia, Cecilia Björk, universitetslärare vid Åbo Akademi och professor Alex Ruthmann vid New York University har blivit utvalda att presentera... 16.6.2022
Stärk ditt företags konkurrenskraft genom cirkulär design och cirkulära affärsmodeller
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Stärk ditt företags konkurrenskraft genom cirkulär design och cirkulära affärsmodeller
Efter att sedan 2019 berett vägen för att förstärka cirkulär ekonomi i Jakobstadsregionen, bland annat genom färdplanen ”Österbotten ställer om – färdplan för hållbarhet och... 10.6.2022
Livsviktiga näringsämnen sökes
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Livsviktiga näringsämnen sökes
En ökad självförsörjning vad gäller energi har blivit alltmer aktuellt och frågan är hur vi kan bli mer självförsörjande vad gäller gödningsmedel. Att kunna återvinna... 6.6.2022
Projektet Ung i Förening vill inspirera unga att delta i föreningsverksamhet i Österbotten
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Projektet Ung i Förening vill inspirera unga att delta i föreningsverksamhet i Österbotten
Yrkeshögskolorna Novia och Centria driver projektet ”Ung i Förening” för att öka ungdomars intresse för föreningsaktivitet.   30.5.2022
Boklansering och seminarium samlar Östersjöområdets experter på energiöverföring
Nyhet, Forskningsnytt, Bioekonomi
Boklansering och seminarium samlar Östersjöområdets experter på energiöverföring
Den andra juni hålls ett seminarium och en boklansering vid Yrkeshögskolan Novias campus i Raseborg. Den högaktuella boken ”Energy Transition in the Baltic Sea Region:... 19.5.2022
Novia och Mirka utvecklar AI-lösning som identifierar felaktiga slipmaskiner vid produktionslinjen
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Novia och Mirka utvecklar AI-lösning som identifierar felaktiga slipmaskiner vid produktionslinjen
Yrkeshögskolan Novia och Mirka utvecklar tillsammans ett artificiellt system som på basen av endast ljud skall lära sig att känna igen felaktiga slipmaskiner vid Mirkas produktionslinje. 18.5.2022
Survey: Consumer acceptance and risk perception of insect-based aquafeed
Forskningsnytt, Bioekonomi
Survey: Consumer acceptance and risk perception of insect-based aquafeed
Insects are increasingly considered as sustainable source of protein in fish feed, but what are the consumers' attitudes towards fish fed insects instead of conventional... 17.5.2022
Ny publikation i Novias serie: Global utbildning och kompetens vid Yrkeshögskolan Novia
Forskningsnytt, Hälsa och välfärd
Ny publikation i Novias serie: Global utbildning och kompetens vid Yrkeshögskolan Novia
Publikationen ”Global utbildning och kompetens vid Yrkeshögskolan Novia” berättar om arbetet med att utveckla personalens globala kompetens. Under 2021 tillsattes en projektgrupp för att arbeta... 17.5.2022
Konsten att ta betalt – prissättning i skapande branscher
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Konsten att ta betalt – prissättning i skapande branscher
Projektet Kulturresiliens i det nya normala som genomförs av Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten presenterar en föreläsning om att sälja digital kultur. 27.4.2022
Novia Research Seminar 21.4: Eva Högfors-Rönnholm & Sten Engblom
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar 21.4: Eva Högfors-Rönnholm & Sten Engblom
Novia Research Seminar continues this week, Thursday April 21 at 15:00. Eva Högfors-Rönnholm and Sten Engblom (Novia UAS) give an online talk titled "The acid... 21.4.2022
Novia öppnar forsknings-hub i Sydösterbotten
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik, Hälsa och välfärd, Kultur och entreprenörskap
Novia öppnar forsknings-hub i Sydösterbotten
Yrkeshögskolan Novia breddar sin forskning, utveckling och innovationsverksamhet och öppnar en ”hub” i Sydösterbotten. Hub:en är en del av ett projekt och projektledaren för hub:en... 20.4.2022
Är naturfiber det nya hållbara alternativet?
Forskningsnytt, Bioekonomi
Är naturfiber det nya hållbara alternativet?
Yrkeshögskolan Novias projekt Lantbruk 2.0 arrangerar ett seminarium om naturfiber och möjligheterna för produktion och försäljning.  13.4.2022
Kulturresiliens: Så säljer du och tar betalt för kultur digitalt!
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Kulturresiliens: Så säljer du och tar betalt för kultur digitalt!
Projektet Kulturresiliens i det nya normala som genomförs av Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten presenterar en tvådelade föreläsningsserie om att sälja digital kultur. 7.4.2022
Diet for a green planet – Project presentations
Forskningsnytt, Bioekonomi
Diet for a green planet – Project presentations
Welcome to listen to project presentations of the Diet for a Green Planet-course Monday 11.4.2022 at 17:00 – 19:30, online.  Diet for a green planet... 7.4.2022
Spelevenemanget QvarkCon ordnas i Jakobstad i april
Forskningsnytt
Spelevenemanget QvarkCon ordnas i Jakobstad i april
Den 7 – 8.4 ordnas QvarkCon för tredje gången i Campus Allegro i Jakobstad! Under evenemanget får du besöka unika spelrum, testa på interaktiva spel... 30.3.2022
Novia Research seminar 31st March: Fabio Balotari Chiébao
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research seminar 31st March: Fabio Balotari Chiébao
Novia Research Seminar is held onsite in Campus Raseborg (room B159) and you can also participate online. The seminar is open to staff, students, and... 29.3.2022
Ny publikation om vilt i Novias egna serie
Forskningsnytt, Bioekonomi
Ny publikation om vilt i Novias egna serie
Projektledare Gunnel Englund vid Institutionen för bioekonomi har sammanställt rapporten ”Välmående av vilt” från projektet med samma namn, som leddes av Yrkeshögskolan Novia och utfördes i samarbete med Svenska... 22.3.2022
Stannare - diskussionskväll och workshop i Maxmo 30 mars
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Stannare - diskussionskväll och workshop i Maxmo 30 mars
Projektet "stannare" har under 2021-22 undersökt varför människor vill bo på landsbygden. Varför har man tagit beslutet att bosätta sig eller återvända till landsbygden? Projektet har genomfört... 18.3.2022
Visa flera nyheter »