Forskning, utveckling och innovation

FUI på Novia

Forskning, utveckling och innovation, innebär att man genom systematiskt och metodiskt arbete producerar ny kunskap, nya eller förbättrade produkter, metoder och tjänster. Yrkeshögskolan Novias forsknings- ,utvecklings- och innovationsverksamhet följer Statistikcentralens definitioner och sker främst inom olika projekt som till stora delar finansieras med externa medel. Innovationsverksamheten följer riktlinjerna i den nationella vägkartan för FUI-verksamhet .

Forskning, utveckling och innovation är förankrad i utbildningen och arbetslivets behov. Novia upprätthåller specialkunnande på sex områden vilka utgör grunden för institutionernas FUI-verksamhet.

Specialkunnaden utgör grunden för våra gemensamma styrkeområden

Yrkeshögskolan Novias styrkeområden är hållbara lösningar, entreprenörskap och nordisk dimension. I tillägg till detta har vi specialkunnande inom ett flertal smalare områden. Där vi tillhör de främsta yrkeshögskolorna i landet. Du kan läsa mer om våra specialkunnande under respektive sida.

 • Automation och fartygssimulation
 • Affärsutveckling 
 • Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser
 • Interprofessionell hälsa och välfärd
 • Hållbar energiteknik
 • Konst, kultur och entreprenörskap

FUI-verksamhet för regionala behov

Målet med vår FUI-verksamhet är att utveckla samhället och arbetslivet, och att vara en aktiv aktör i det regionala och nationella innovationssystemet. 

Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner, och via det även vår egen undervisning. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt.

År 2020 pågick drygt 112 projekt inom Novia. Projektportföljens totala värde är cirka 18,2 miljoner euro. Information om finansiärer finns exempelvis i databasen Aurora.

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Mera information hittar du här.

Publikation och produktion

Publikationer enligt fokusområde

Affärsutveckling >
Bioekonomi >

Hållbar energiteknik >
Hälsa och välfärd >
Kultur och entreprenörskap >
Fartygssimulation >
Forskarkollegiet inom bioekonomi >

Publikationsplattformen Novialia

Novia har lanserat en publikationssajt där alla publikationer och produktioner från år 2019 och framåt finns samlat. Publikationssajten heter Novialia. 

Novias samtliga publikationer från tidigare år hittas i databasen Juuli. Där kan man begränsa sökningen t.ex. enligt år, publikationstyp, författare, utbildningsbransch eller vetenskapsgren. Databasen innehåller inte uppgifter från år 2011, publikationerna från detta år finns på länken nedanför.

Novias egna publikations- och produktionsserie

Novia upprätthåller också en egen publikations- och produktionsserie i sex kategorier.

 • Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
 • Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
 • Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst.
 • Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
 • Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.
 • Reseskildringar är material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.

Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

Publikationer och produktioner 2011 (PDF)

Nyheter

 • Visa alla
 • Forskningsnytt
Novia Research Seminar 2021: Angela Moreras
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar 2021: Angela Moreras
Novia Research Seminar 2021 goes hybrid. Come and listen to Angela Moreras talk on "Frontline strategies between hosts and their brood parasites: the case of the common... 26.10.2021
Webinar/Live demo at Technobothnia: 3D printing using a Robotic Arm
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Webinar/Live demo at Technobothnia: 3D printing using a Robotic Arm
Join the live demo of an advanced 3D printer using a 6-axis robotic arm on 1st of November at 13:00. This new 3D printing technology... 25.10.2021
Enkät kartlägger äldre personer – målet är att bidra till gott liv
Forskningsnytt, Hälsa och välfärd
Enkät kartlägger äldre personer – målet är att bidra till gott liv
I slutet av oktober och i början av november får 13 000 äldre personer i Österbotten och Södra Österbotten en frågeblankett för att utreda deras... 25.10.2021
Utbildning till MindSpring-ledare för föräldragrupper ordnas i Närpes
Forskningsnytt, Hälsa och välfärd
Utbildning till MindSpring-ledare för föräldragrupper ordnas i Närpes
Har du intresse av att leda grupper? Och har du nyss flyttat från utlandet till Finland? Då har du möjlighet att utbilda dig till MindSpring-ledare... 22.10.2021
RDI Talks 27th October: “Sustainable development in Maritime Education & Training”
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
RDI Talks 27th October: “Sustainable development in Maritime Education & Training”
In this month’s FUI-Fika/ RDI Talks we will learn more on how UN’s Sustainable Development Goals can be incorporated in education. Magnus Winberg, Novia UAS,... 21.10.2021
Kan hållbart distansarbete bli landsbygdens trumfkort?
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Kan hållbart distansarbete bli landsbygdens trumfkort?
Hur ser distansarbetet ut i dag och vilka möjligheter finns det speciellt på landsbygden för systematisk utveckling? Det är fokus för Yrkeshögskolan Novias och Centrias projekt Hållbart distansarbete.   12.10.2021
Novia Research Seminar 2021: Clio Hall
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar 2021: Clio Hall
Novia Research Seminar 2021 goes hybrid! Come and listen to Clio Halls talk on "Zooplankton dominance shifts in response to changing salinity -results from mesocosm... 12.10.2021
Qvarken Game Labs nyhetsbrev – det senaste om spelklustret i Kvarkenregionen
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Qvarken Game Labs nyhetsbrev – det senaste om spelklustret i Kvarkenregionen
Projektet Qvarken Game Lab fokuserar på att samla in, förfina och vidareutveckla kunskap om spelbranschen för att stärka spelbranschen både över gränserna (Kvarkenregionen) och lokalt. 11.10.2021
Kulturresiliens ordnar workshops - lär dig paketera och kommunicera på sociala medier
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Kulturresiliens ordnar workshops - lär dig paketera och kommunicera på sociala medier
Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbottens projekt Kulturresiliens - i det nya normala, inleder hösten med en tredelad webbinarieserie om sociala medier. I den tredelade föreläsnings-/workshopsserien lär du... 5.10.2021
New publication: Energy Transition in the Baltic Sea Region
Forskningsnytt, Bioekonomi
New publication: Energy Transition in the Baltic Sea Region
The book has been called a “welcome and timely contribution to the energy transition policy discourse in the Baltic Sea region” by Finland’s Minister of... 5.10.2021
Inbjudan: Välkommen till lanseringen av Nordic Icing Centre of Expertise!
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Inbjudan: Välkommen till lanseringen av Nordic Icing Centre of Expertise!
Nordic Icing Centre of Expertise- projektet  bjuder in till lanseringen av ett nordiskt is-kunskapscentrum den 10 november!  5.10.2021
OboDigi 4.0 webbinarier i oktober
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
OboDigi 4.0 webbinarier i oktober
Projektet OboDigi 4.0 ordnar två webbinarier i oktober. Webbinarierna behandlar teman som Artificiell Intelligens och Internet of Things (IOT). Presentationen hålls på svenska, material visas på... 30.9.2021
Ny publikation i Novias serie: Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan
Forskningsnytt, Hälsa och välfärd
Ny publikation i Novias serie: Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan
I barnboken Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan, får läsaren träffa Tulle-Dulle som smyger in på dagiset Bubblan. Där träffar Tulle-Dulle djurvännerna Ralle, Valle, Mella och Lilla. Boken är skriven för att barnen... 30.9.2021
Novia Research Seminar 2021
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar 2021
Forskningsseminarierna ordnas på plats vid Campus Raseborg och online. Det inledande seminariet ordnas 30 september med Vera Sadovska som pratar om " Sustainable value creation... 29.9.2021
Professionella kulturarbetare och föreningar- berätta vad ni vill lära er om digitala kulturtjänster
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Professionella kulturarbetare och föreningar- berätta vad ni vill lära er om digitala kulturtjänster
Du som är professionell kulturaktör eller arbetar med kultur inom en förening och vill lära dig mer om digitala kulturtjänster – berätta vad du behöver!  27.9.2021
ARPA - en tillämpad forskningsplattform för autonoma system
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
ARPA - en tillämpad forskningsplattform för autonoma system
Applied Research Platform for Autonomous Systems (ARPA) är ett treårigt FUI-projekt vid Turku AMK och Yrkeshögskolan Novia. Projektet är inriktat på att skapa en ambitiös... 27.9.2021
Finlands skogscentral och Novia samarbetar kring projekt om tillvaratagande av träaska
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
Finlands skogscentral och Novia samarbetar kring projekt om tillvaratagande av träaska
Projektet ASH2CARBON (Ash to Carbon) är ett samarbete mellan Finlands skogscentral och Yrkeshögskolan Novia. Syftet är att kartlägga tillgången på träaska som uppstår i biovärmecentraler och... 20.9.2021
Den internationella CoastGIS-konferensen lyfter fram kustplanering i en föränderlig värld
Forskningsnytt, Bioekonomi
Den internationella CoastGIS-konferensen lyfter fram kustplanering i en föränderlig värld
Yrkeshögskolan Novia står värd för den internationella CoastGIS-konferensen 16 – 17 september som i år arrangeras online. Det är den fjortonde gången The International Symposium... 15.9.2021
FUI-Fika 29.9: Åter vinn! Fem erfarenheter från hållbarhetsarbetet när Österbotten ställer om
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
FUI-Fika 29.9: Åter vinn! Fem erfarenheter från hållbarhetsarbetet när Österbotten ställer om
I september gästas FUI-Fika av Tomas Knuts från Concordia i Jakobstad som talar om hållbarhet. 13.9.2021
Designing Sustainable Business – how to create a sustainable product or service?
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Designing Sustainable Business – how to create a sustainable product or service?
Novia UAS is joining Concordia's event Designing Sustainable Business on September 28th at 13:00-16:00. 8.9.2021
Novia UAS joins in on Fraunhofer CML:s Maritime Innovation Talks
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
Novia UAS joins in on Fraunhofer CML:s Maritime Innovation Talks
FIP-S2@Novias Business Developer, Jenny Lauronen, gives a talk on Professional simulation training and its extensions with new technologies. The talk is held online on September... 7.9.2021
Engelskspråkigt webbinarium: är växtfiber ett hållbart alternativ för finskt lantbruk?
Forskningsnytt, Bioekonomi
Engelskspråkigt webbinarium: är växtfiber ett hållbart alternativ för finskt lantbruk?
Projektet Lantbruk 2.0 ordnar ett engelskspråkigt seminarium den 27.10 om växtfibrer. Noviastuderande kan delta på plats på Campus Raseborg. Övriga deltar online. Seminariet är öppet... 6.9.2021
 OboDigi 4.0 projektet gynnar samarbete mellan regionernas yrkeshögskolor och företag
Forskningsnytt, Hållbar energiteknik
OboDigi 4.0 projektet gynnar samarbete mellan regionernas yrkeshögskolor och företag
OboDigi 4.0 projektet, som står för Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0, stöder små och medelstora företag i Österbotten att ta i bruk ny teknologi och på... 3.9.2021
FUI-Fika 1.9: Hur skapa hållbarhet i verksamhet med agila arbetssätt?
Forskningsnytt, Affärsutveckling
FUI-Fika 1.9: Hur skapa hållbarhet i verksamhet med agila arbetssätt?
I höstterminens första FUI-Fika 1 september, kl.14.00 berättar Mariah ben Salem Dynehäll från Drivhuset i Sverige om nyttan med en hållbar Business Model Canvas. 31.8.2021
Future of Smart Shipping - Join the FIP-S2@Novia Kick-Off Event 15 September
Forskningsnytt, Automation och fartygssimulation
Future of Smart Shipping - Join the FIP-S2@Novia Kick-Off Event 15 September
It's time to chart out the future of smart shipping and to celebrate the bold moves made so far! 25.8.2021
Välkommen på Talko Österbottens slutseminarium 25 augusti
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Välkommen på Talko Österbottens slutseminarium 25 augusti
Projektet TALKO Österbotten håller digitalt slutseminarium 25.8 kl. 14 - 15. Under seminariet presenteras de verktyg för föreningar som tagits fram inom projektet.Under tillfället presenteras även... 16.8.2021
Etiketteringskurs för små producenter
Forskningsnytt, Bioekonomi
Etiketteringskurs för små producenter
Resurscentret HALD och Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans en kortkurs om etikettering för små producenter som förädlar livsmedel. Etiketteringskurs ordnas digitalt den 26.8.2021, kl. 17-19. 3.8.2021
TALKO Österbotten lanserar verktyg för föreningsutveckling
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
TALKO Österbotten lanserar verktyg för föreningsutveckling
Nu släpps enkla verktyg för föreningar att utveckla sin struktur och ansvarsfördelning, strategiarbete, kommunikation och medlemsservice. 28.6.2021
Novia står värd för årets internationella GIS-konferens - Nu är det dags att anmäla sig!
Forskningsnytt, Bioekonomi
Novia står värd för årets internationella GIS-konferens - Nu är det dags att anmäla sig!
Ännu finns det lediga platser på den internationella konferensen för GIS-teknologi, som Yrkeshögskolan Novia i Raseborg står värd för i höst. Det är den fjortonde... 16.6.2021
Nya satsningar på spelindustrin i Kvarkenregionen
Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap
Nya satsningar på spelindustrin i Kvarkenregionen
Qvarken Game Lab fortsätter jobba med att utveckla möjligheter för spelindustri på landsbygden i Finland och Sverige. Projektet som leds av Yrkeshögskolan Novia har fått... 11.6.2021
Visa flera nyheter »