27.8.2018

Workshop resulterade i bra idéer för samarbete inom FoU

pexels photo 717132

Under Novias personaldagar slog en del av gänget på FoU sina huvuden ihop och spånade på nya idéer som kan förverkligas som samarbeten mellan fokusområdena. 

Under workshopen fokuserade man på tre olika teman som kan förverklilgas genom att fokusomårdena på Novia samarbetar sinsemellan. De här ämnena är "autonom sjöfart och arbetshälsa", "smarta seniorhus" och "smarta byar". 
De frågor som togs upp under diskusionstillfället var exempelvis idéer kring hur man kunde förverkliga projekten, partner, vilka nätverk kunde vi använda, hur kopplar vi verksamheten till vår övriga verksamhet och så vidare.

Diskussionsgrupperna funderade ut några konkreta linjer för hur vi kan jobba vidare, och det hela utmynnade i en kort presentation. Vi har dokumenterat slutsatserna, och du kan lyssna på dem här: https://soundcloud.com/user-158457397

Yrkeshögskolan Novias personaldagar ordnades i Jakobstad 21-22 augusti. Omkring 180 personer deltog i dagarna, och av dem var drygt 30 med på workshopen kring FoU:s gemensamma projekt. 

Gå till "Nyheter "