18.9.2018

Startseminarium: Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre

pexels photo 233223

Nu startar ett nytt projekt på Yrkeshögskolan Novia som tar fasta på just närståendevårdare. Projektet heter ”Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre”. 

Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Folkhälsan
Syftet är att ta till vara den erfarenhet och kunskap som finns bland äldre personer som vårdar eller har vårdat en närstående. I projektet utbildas äldre personer med egen erfarenhet av att vara närståendevårdare till erfarenhetsmentorer.

Målet är att inkludera erfarenhetsmentorerna i nuvarande stödverksamhet och att erbjuda stöd, kunskap och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra i liknande livssituation. Utbildningen för erfarenhetsmentorerna baserar sig på ett katalanskt koncept (”Expert Caregiver”) som testas, utvärderas och anpassas till österbottniska förhållanden. Projektet riktar sig till tidigare, nuvarande och framtida närståendevårdare, och till aktörer i tredje sektorn och kommuner som arbetar med närståendevård i regionen.

Projektet pågår fram till 2020 och inleds med ett seminarium 20 september klockan 13-16 på Academill, Auditorium Bruhn (vån 3).  Seminariet är öppet för alla intresserade av närståendevård. Tillfället är avgiftsfritt.

Program:

13.00–13.10 Inledande ord – Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
13.10–13.30 Expert Caregiver-programmet i Katalonien – Paloma Amil Bujan, Catalonia Chronicity Prevention and Care Program
13.30–14.00 Kamratstöd i närståendevård – Pia Nabb, Folkhälsan
14.00–14.30 Stöd för närståendevård: personlig budget – Pirjo Wadén, Vasa stad
14.30–15.00 Kaffe
15.00–15.30 Närståendevårdens plats i den politiska diskussionen – Thomas Öhman, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, Vasa, SFP
15.30–16.00 Paneldiskussion – Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia (moderator)


Mera information:

Yrkeshögskolan Novia, Annika Wentjärvi, tel. 0447805459, annika.wentjarvi@novia.fi
Åbo Akademi, projektkoordinator Marina Näsman, tel. 0505236042, marina.nasman@abo.fi
Folkhälsan, Pia Nabb, tel. 0505428175, pia.nabb@folkhalsan.fi

Gå till "Nyheter "