24.8.2018

Sjöfartens kvinnor lyfte på locket under Novias workshop

IMG 3321

Det var stenhårda viljor och stark kompetens som kom fram då kvinnor inom sjöfarten och nätverket Wista samlades på IRM-Tool projekts workshop på Aboa Mare i torsdags (23.8).

- Det var en väldigt lyckad kväll. Alla kvinnor som var med hade förberett sig med erfarenheter inför workshopen. Kvinnorna var mycket öppna, vilket visar på att det verkligen finns ett behov av den här typen av evenemang, och att det finns ett behov av att få dela med sig av sina upplevelser med andra kvinnor, säger Rita Rauvola, projektledare för IRM- Tool på Yrkeshögskolan Novia och arrangör för workshopen ”Työtarinat”.

Workshopen ordnades i samarbete med Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) som är ett nätverk för kvinnor, och lockade omkring 20 deltagare. Wista finns i över 40 länder och som har över 3000 medlemmar inom sjöfarts- och logistikbranschen eller närliggande branscher. I Finland har nätverket omkring 130 medlemmar verksamma inom bland annat rederier, hamnar, försäkringsbolag, juridiska byråer, handel, myndigheter och logistik. Wistas mål är att ha mera kvinnor till att påverka expertuppgifter i maritima områden.

- Vi fick ta del av riktigt roliga historier, men också väldigt svåra och utmanande situationer som kvinnorna upplevt under sina karriärer. Genom att berätta om det man varit med om kan man hitta styrka och överlevnadsstrategier. Vi kunde också konstatera att det skett mycket inom branschen de senaste tio åren, och det i positiv bemärkelse. I dag finns det många driftiga kvinnor inom sjöfartsfrågor.

Workshopen leddes av Janne Junttila och Anni Linko på företaget Junttila&Linko som specialiserar sig på företagsutveckling. Kvinnornas historier illustrerades av bildkonstnären Salla Lehtipuu.

- Lite överraskande var det att så många av kvinnorna upplevt att de inte tagits på allvar eller behandlats ojämlikt i olika arbetsrelaterade situationer, till exempel i en förhandling, just på grund av att de råkar vara kvinnor. Vi fick också ta del av historier där kvinnor upplevt att andra tagit åt sig äran av deras idéer och framgångar. Av någon orsak är det vanligt att man som kvinna nedvärderar sitt kunnande. Därför finns det mycket expertis som inte har identifierats eller erkänts och därmed inte utnyttjats i företag. Och det är stort problem, och därför är det viktigt att man satsar på kvinnorna och deras nätverk.

Feedbacken efter evenemanget har varit väldigt positiv, och deltagarna ville gärna träffas igen på liknande evenemang i framtiden.

Projektet IRM-Tool - Innovation Resource Moderating Tool pågår fram till slutet av april 2019. Syftet med projektet är att skapa möten så att kreativ kunskap sammanförs med innovationsbehoven inom den marina industrin. Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Yrkeshögskola. Varvet Meyer Åbo är med som strategisk partner. Projektet finansieras
av Europeiska socialfonden och har en budget om drygt 400 000 euro.

På bilden en av livetecknaren Salla Lehtipuus illustrationer från dagen. 

Mera information:
Rita Rauvola
+358 50 563 6788
rita.rauvola@novia.fi

Gå till "Nyheter "