25.1.2017

Ny utbildning inom mathantverk startar

Leipakurssi RannikonRuoka

Leipakurssi RannikonRuokaI höst har alla som är intresserade av livsmedelsförädling och mathantverk möjlighet att söka till en ny utbildning inom mathantverk. Kursen, som omfattar deltidsstudier under ett och ett halvt år, startar i augusti och anmälningstiden pågår till 15 maj.

- Utbildningen arrangeras inom ramen för projektet Kustens Mat berättar Ann-Louise Erlund, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Det här är den tredje utbildningen inom mathantverk som vi erbjuder och förhandsintresset för kursen är stort. Utbildningen, som pågår som bäst, har drygt 40 studerande från hela kustregionen.

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår, som håller på att spridas i Finland. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas hantverksmässigt på den egna gården eller i det egna företaget. Hantverksmässigt framställda produkter har en stor potential och efterfrågan på produkter med rik smak, av hög kvalitet, och med tydlig identitet ökar.

Livsmedelsförädling och företagsamhet

Målet med studierna är att deltagarna skall få kunskap att driva ett mathantverksföretag och bland annat upprätta en affärsplan för sitt mathantverksföretag och utveckla minst en ny produkt.

Under utbildningen deltar de studerande i en smakskola och behandlar bland annat livsmedelslagstiftning, livsmedelskemi, marknadsföring, landsbygdsutveckling och företagsekonomi. Närstudietillfällen hålls på olika håll i Svenskfinland, i Ekenäs, Mariehamn, Åbo och Vasa, och deltagarna deltar på distans med hjälp av videoteknik i sin egen region.

Dessutom har deltagarna möjlighet att specialisera sig inom flera olika förädlingsområden: kött, fisk, mjölk, spannmål, grönsaker, örter och svamp samt frukt och bär. Studierna är mångsidigt upplagda med föreläsningar, seminarier, egna studier, studieresor och studiebesök.

- Utbildningen riktar sig till livsmedelsföretagare och lantbrukare och alla som är intresserade av att utveckla sin verksamhet, berättar Ann-Louise Erlund. Projektets regionkoordinatorer ger gärna mer information om vad som deltagandet i kursen förutsätter.

FM i mathanverk synliggör branschen

Mathantverket i Finland fick bred synlighet i samband med de första öppna finländska mästerskapen i mathantverk som ordnades i oktober 2016 på Novia i Raseborg. I tävlingen deltog omkring 60 producenter med 170 produkter, vilket var mer än arrangörerna hade väntat. För många hantverkare öppnade tävlingen nya möjligheter och sporrade producenterna att utveckla sina produkter ytterligare. FM bidrog också till ett ökat intresse bland konsumenterna och efterfrågan på hantverksmässigt tillverkade produkter ökade. FM i mathantverk arrangeras nästa gång 4-7 oktober 2017 i Raseborg.

Info:

Definition av mathantverk

Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt med naturliga processer, i liten skala och ofta på den egna gården eller i det egna företaget. Mathantverkaren går den långa vägen och utgår från traditionerna och traditionella metoder, förfinar och utvecklar dem med sin kunskap och innovativa förmåga. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.

Kustens Mat

är ett finlandssvenskt Mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland och projektet pågår under tiden 1.1.2016-31.12.2018. Projektet har erhållit finansiering via Programmet för utvecklande av landsbygden i Fastlandsfinland. Info: www.novia.fi/kustensmat

Kontaktpersoner i regionerna:

Nyland, Ann-Louise Erlund
044 799 8406, ann-louise.erlund@novia.fi

Åland, Harriet Strandvik
0457 345 1039, harriet.strandvik@gymnasium.ax

Österbotten, Anna Häggqvist
046 9204 870, anna@dynamohouse.fi

Österbotten, Jonas Harald
050 5483 400, jonas@dynamohouse.fi

Åboland, Eija Lamsijärvi
040 702 3300, eija.lamsijarvi@kimitoon.fi

 

kustensmat

Gå till "FoU-pressmeddelanden"