8.10.2018

Projekt vid Novia lär sig om hamncertifiering i Nederländerna

bollard 3418373 340

10-12 oktober åker deltagare i projektet Smart Marina på studiebesök till Nederländerna för att besöka fyra Blue Flag-certifierade hamnar.

Blue flag, eller Blå flagg, är en internationell miljömärkning som finns på över 4500 stränder och hamnar i 45 länder runt om i världen. Genom Blå Flagg visar anläggningarna att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service.

Bakgrunden till resan är att en del hamnar i projektet ska försöka bli Blue Flag, eller Blå flagg-certifierade. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. I nuläget finns det dock ingen i Finland som delar ut certifieringen.
Yrkeshögskolan Novia representeras av Rasmus Karlsson, projektledare för Smart Marina. Omkring 25 personer deltar i resan, bland annat representanter för hamnarna i Brännskär i Åbolands skärgård och Baggö Marina i Ekenäs skärgård. En representant från den Nederländska nationella Blue Flag organisationen kommer att följa med sällskapet under resan.

Projektet Smart Marina finansieras av Interreg Central Baltic och Europeiska utvecklingsfonden. Projektet pågår förutom i Finland och på Åland även i Sverige och i Estland.
Antalet hamnar som uppnår Blue flag-certifikatet är ett av projektets kvantitativa mål.

Gå till "Nyheter "