3.1.2019

Ny artikel om vingfotingar och klimat

resizedimage600521 dissolvingpteropod

En ny publikation där Yrkeshögskolan Novias Jonna Engström-Öst och Olivier Glippa är medskribenter har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Marine Science. 

Artikeln “El Niño-related thermal stress coupled with ocean acidification negatively impacts cellular to population-level responses in pteropods along the California Current System with implications for increased bioenergetic costs” är ett samarbete mellan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA, Ehime University i Japan, Yrkeshögskolan Novia och Åbo universitet i Finland.

I artikeln beskriver forskarna Nina Bednaršek, Richard A. Feely, Marcus Beck, Olivier Glippa, Mirella Kanerva, Jonna Engström-Öst hur de samlat in Pteropodprover (pteropod=snäcka, på svenska naken vingfoting) under en expedition i Californiaströmmen 2016.

Resultaten påvisar att snäckarten Limacina helicina har förhöjda oxidativstressnivåer till följd av havsvattnets uppvärmning, lågt pH och låga aragonithalter, samt låga syrehalter. Aragonit är en form av kalk som behövs för att snäckan skall kunna bygga sitt skal. Blir halten för låg är följden att snäckans skal blir svagt.

resizedimage600450 Picture7

Snäckans skal blir svagt på grund av låga aragonithalter. Foto: Nina Bednaršek

Gå till "Nyheter "