4.9.2018

Kolumn i VN: Museernas roll som platsmarknadsförare

pexels photo 698554

Museerna är på väg in i en ny era där kreativitet och entreprenörskap är viktiga delar av upplevelsen, skriver Linda Kass i sin kolumn. 

Det är populärt att gå på museum och antalet museibesök i Finland ökar. Samtidigt utmanas många mindre museer av den profilering, produktutveckling och kompetens inom platsmarknadsföring som krävs för att ytterligare locka turister.  Speciellt utmanande blir det så många lokala museer drivs med små budgeter och ideella krafter.

Här kommer nytänket in: att släppa in kreativa entreprenörer på museiområdet. Det här är, enligt Kass, en möjlighet för att utveckla nya produkter och locka såväl turister som övriga kulturslukare till våra bygder och deras muséer. 

Läs hela kolumnen här: https://www.vastranyland.fi/artikel/museernas-roll-som-platsmarknadsforare/

Museernas roll som platsmarknadsförare publicerades i tidningen Västra Nyland 4 september 2018. 

Gå till "Nyheter "