Västankvarn - en västnyländsk matkälla

Efterfrågan på närmat eller lokal mat ökar och dagens konsumenter förväntar sig ett brett utbud av sådana grönsaker, frukter och bär – helst året om. För många konsumenter är kännedom om varors ursprung viktigt, för en del helt avgörande för deras köpbeslut. Närmat intresserar förutom slutkonsumenterna även restauranger, handeln och den offentliga sektorn.

För närvarande är förädlingsgraden samt produktionsnivån i regionen inte tillräcklig och en fortsatt tillväxt i utbudet av västnyländska produkter är önskvärd. Projektet vill stöda och informera yrkesodlare, studeranden, nyutexaminerade och mångkulturella grupper i arbetet med odling och förädling. Ett annat syfte är att ta tillvara den kunskap som finns i Västnyland. Projektet ska leda till en ökad dialog om odling och förädling av livsmedel mellan producentföretag, restaurang- och storkök.

Målet är att ta fram hållbara lösningar inom odlings- och förädlingsverksamheten och via åtgärderna bidra till att ge näringen med en ny och bred grund att stå på. Västankvarn Gård är den fysiska platsen för projektets demonstrationsodlingar och vidareförädling.

 Tilläggsinformation:

Ulrika Grönvik
ulrika.gronvik@novia.fi