NANNUT

 

Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea


NANNUT är ett EU finansierat projekt (Central Baltic Interreg IVa) som Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är projektledare för åren 2010-2012.

NANNUT tar fasta på att vi inte riktigt vet hur undervattensnaturen skall kopplas till långsiktig planering och skötsel av kust- och skärgårdsnatur. Hur påverkas undervattensnaturen av det vi gör uppe på land, och hur kan vi bättre förstå konsekvenserna av våra planeringsansträngningar? Kan vi skapa verktyg som beslutsfattare och planerare kan använda för att säkra att undervattenslandskapet består på längre sikt och bidrar till att göra kust och skärgårdslandskap till attraktiva miljöer också i framtiden?

Med i NANNUT är många samarbetspartners från Sverige, Åland och Finland. Stockholms Universitet, Ålands Landskapsregering, Sydvästra Finlands, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centraler, Forststyrelsen, Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet i Finland, Åbo Universitet och Egentliga Finlands Förbund är de centrala instanserna.
Aronias miljöcenter koordinerar projektet som har en totalbudget på 1,3 miljoner euro.

För mera information vänligen kontakta:
Sonja Jaari, Campus Raseborg, tfn +358 44 799 8422, sonja.jaari@novia.fi

 www.nannut.fi