Green Islands

Green Islandsprojektet är ett samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland och Estland. Projektet finansieras från EU / Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013. Archipelago and Islands Sub-programme. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är lead partner för projektet

Green Islands projektet syftar till att inventera, analysera och bearbeta uppgifter om dagsläget på öar i Estland, Finland och Sverige inom energi-, avlopps-, transport- och sophanteringsfrågor och sedan utforma planer och strategier hur man kan lösa dessa frågor på miljöbästa sätt. Medverkande öar i Sverige är Utö, Ornö, Ingmarsö, Askö, Tynningö och Ramsö, i Finland är det Vänö, Skåldö, Iniö och Högsåra samt Muhu i Estland.

I projektet ingår också föreläsningsserier både i form av samlande seminarier och också mindre informationsträffar på öarna där projektet kommer att presentera den allra senaste forskningen och de bästa exemplen på hur man miljöbäst hanterar frågor kring energi, avlopp och sophantering. Dessa seminarier och informationsträffar kommer att summeras och redovisas på projektets hemsida. Men det kommer också finnas möjlighet för intresserade öbor och andra involverade i projektet att komma och lyssna.

Slutligen ska projektet producera en databas där inventeringar, analyser och planer kommer ligga till grund för allmänt tillgänglig information om de bästa miljölösningarna för ö-samhällen med olika förutsättningar och storlek. Det innebär att det ska vara enkelt att se vilken typ av lösningar som skulle passa in på områden som har mycket olika struktur och förutsättningar.

 Kaj Mattsson har varit projektledare. 

www.greenislands.fi