COAST-MAN SGA

Utvärdering av näringsgrenar och ekosystem för välmående i västra Nylands kustland

 

Coast-Man är en regional utvärdering inom ramen för FN:s Millenium Ecosystem Assessment -uppföljningsprogram. COAST-MAN SGA-projektet genomförs inom städerna Raseborg och Hangö i västra Nyland. Utvärderingen inriktar sig främst på sambandet mellan ekosystemtjänsterna och mänskligt välmående inom regionens naturbruk, turism och industri. Speciell uppmärksamhet riktas på natur- och kulturlandskap och traditionella näringsgrenar som lantbruk och fiske. Inom projektet analyseras också turismens, de traditionella näringarnas och industrins inverkan på varandra och dessutom på de ekosystemtjänster som de olika näringsgrenarna är beroende av.

Det finns ingen verksamhet inom Coast-Man för tillfället.

Läs mera: www.coastman.fi