Baltic EcoMussel

Kommersiell musselodling, musselprocessering och slutanvändning i Östersjöregionen


Projektets varaktighet 2012-2013 (24 månader)

 

Beskrivning


Färsk forskning visar att kommersiell musselodling i Östersjöregionen fungerar och kan erbjuda socio-ekonomiska och miljörelaterade fördelar t.ex. som diversifierade inkomst- och jobbkällor inom fiskeriet, alternativa foderkällor och biogasproduktion, samtidigt som skörd av odlade musslor avlägsnar näringsämnen från havet och kan motverka eutrofieringsprocessen. Baltic EcoMussel representerar en nyckelposition för kommersialisering av musselodling, eftersom det kommer att förse alla intressenter med verktyg för att möjliggöra uppskalning inom Östersjöregionen. Dessutom innefattar projektet en rad strategiska analyser som kan försäkra att en kommersialisering av musselodling görs på ett effektivt och hållbart sätt.

 

 

Projektets mål


Baltic EcoMussel vill underlätta påbörjande av musselodling i Östersjöregionen genom att bidra med information och verktyg för att stödja investeringar.

 

Huvudaktiviteter inom projektet

 

  • Bedömning av regulatoriska förhållanden och utvecklande av anvisningar och affärsplaner för odlare;
  • Bedömning av marknadspotential och socio-economisk inverkan av storskalig odling;
  • Fastställande av metodologier och rutiner för övervakning och utvärdering av odlingar;
  • Sammankallande, informering och utbildning av nyckelintressenter från forskarsamhället, akvakulturområdet och olika slutanvändningsgrupper.

 

Projektpartners

 

  • Energikontoret Östra Götaland (Sverige) - huvudpartner
  • The Latvian Environmental Investment Fund (Latvia)
  • Kurzeme Planning Region (Latvia)

 

Projektet finansieras av

 

  • EU programmet "INTERREG IV A Programme 2007-2013"

 

 

Vänligen besök den officiella projekthemsidan på: www.balticecomussel.eu

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare Eliecer Diaz
Specialforskare Patrik Kraufvelin