Wilhelm Fortelius

 

 

FD, docent i zoologi (HU)
Aronia, föreståndare
Raseborgsvägen 9
FI-10600 EKENÄS
FINLAND

tfn +358 (0)19 224 8404
gsm +358 (0)44 799 8404
fax +358 (0)19 224 8112
wilhelm.fortelius@novia.fi

 

 

 

Forskningsintressen

 

Jag har min bakgrund inom evolutionsbiologi. Från frågor gällande social evolution och konflikter över resursallokering i eusociala insektsamhällen har jag allt mer börjat intressera mig för skyddsbiologiska tillämpningar av evolutions- och populationsbiologi. I metapopulationsbiologiska projekt där habitatfragmentering kopplades ihop med populationsdynamik påvisade vi bl.a. för första gången att inavel till följd av minskad populationsstorlek i fragmenterade livsmiljöer ökar sannolikheten för utdöende i naturliga fjärilspopulationer.

För närvarande inriktar jag mig på frågor gällande ekosystemfunktion och förvaltning. I samarbete med andra aktörer främst i Västnyland bygger vi upp tvärfackliga projekt inom ramen för den snabbt expanderande hållbarhetsvetenskapen (Sustainability Science). Målsättningen är att utveckla förvaltningsmodeller som beaktar såväl produktions- som skyddsbehov i kustlandets socio-ekologiska system. Konceptet kan sammanfattas som adaptiv förvaltning och ger en potentiellt snabb kunskapsutveckling för specifika behov. Processen kan beskrivas i analogi med den hypotetisk-deduktiva metoden enligt; "policybeslut och regelverk betraktas som hypoteser och förvaltningsåtgärder och övervakning som experiment".

 

Publikationer

 

Haaspuro, T. & Fortelius, W. 2010: Växthusgasutsläpp i Västra Nyland - Kartläggning över år 2007. Novia publikation och produktion, serie R: rapporter, 3/2010, 1-62.

Awellan, G. & Fortelius W. 2008: Förekomst och behandling av muddringsanmälningar i finländska kustkommuner - en jämförande undersökning. Yrkeshögskolan Sydvästs Publikationsserie 1:1-10.

Fortelius W. 2005: Mating behaviour in the polygynous/polydomous wood ant Formica aquilonia. Ann. Zool. Fennici 42:179-187

Pamilo, P., Zhu, D., Fortelius, W., Rosengren, R., Seppä, P. & Sundström, L. 2005: Genetic patchwork of network-building wood ant populations. Ann. Zool. Fennici 42:179-187

Haikola, S., Fortelius, W., O´Hara, R.B., Kuussaari, M., Wahlberg, N., Saccheri, I., Singer, M.C. and Hanski, I. 2001: Inbreeding depression and the maintaenance of genetic load in Melitaea cinxia metapopulations. Conservation Genetics 2: 325-335

Nieminen, M., Singer, M.C., Fortelius, W., Schöps, K. & Hanski, I. 2001: Experimental confirmation that inbreeding depression increases extinction risk in butterfly populations. Am. Nat. 157: 237-244

Lindström, M. & Fortelius, W. 2001: Swimming behaviour in Monoporeia Affinis (Crustacea: Amphipoda) - dependence on temperature and population density - J. exp. mar biol. ecol. 256:73-83

Saccheri, I., Kuussaari, M., Kankare, M., Vikman, P., Fortelius, W., & Hanski, I. 1998: Inbreeding and extinction in a butterfly metapopulation -Nature, 392:491-494

Fortelius, W. 1994: Mating and phototaxis in the wood ant Formica lugubris Zett. (Hymenoptera , Formicidae) - Memorabilia Zool. 48:69-80

Rosengren, R., Chautems, D., Cherix, D., Fortelius, W. & Keller, L. 1994: Separation of two sympatric sibling species of Formica L. ants by a behavioural choice test based on brood discrimination - Memorabilia Zool. 48:237-249

Cherix, D., Fletcher, D.J.C., Chautems, D., Fortelius, W., Gris, G., Keller, L., Rosengren, R., Vargo, E.L. & Walter, F. 1993: Attraction of the sexes in Formica lugubris Zett. (Hymenoptera , Formicidae) - Ins. Soc. 40:319-324.

Fortelius, W., Rosengren, R., Cherix, D. & Chautems, D. 1993: Queen recruitment in a highly polygynous supercolony of Formica lugubris (Hymenoptera; Formicidae) -Oikos 67:193-200

Pamilo, P., Sundström, L., Fortelius, W. & Rosengren, R. 1993: Diploid males and colony-level selection in Formica ants - Ethology Ecology & Evolution 6:221-235

Rosengren, R., Sundström, L. & Fortelius, W. 1993: Monogyny and polygyny in Formica ants, the result of alternative dispersal tactics. - In: Keller L. (Ed.), Queen number and sociality in insects, 308-333. Oxford University Press.

Walter, F., Fletcher, D.J.C., Chautems, D., Cherix, D., Keller, L., Francke, W., Fortelius, W., Rosengren, R., Vargo, E.L. 1993: Identification of the sex pheromone of an ant, Formica lugubris (Hymenoptera , Formicidae) - Naturwissenschaften 80:30-34

Leskinen, E., Mäkinen, A., Fortelius, W., Lindström, M. & Salemaa, H. 1992: The primary production of macroalgae in relation to the spectral range and the sublitoral light conditions in the Tvärminne archipelago, the northern Baltic - Acta Phytogeografica Suecica 78:85-93

Lindström, M. & Fortelius, W. 1992: Factors affecting the horizontal migration of the amphipod Pontoporeia affinis Lindström. II. Effects of temperature, salinity and substratum. - J. exp. mar biol. ecol. 158:231-248

Cherix, D., Chautems, D., Fletcher, D.J.C., Fortelius, W., Gris, G., Keller, L., Passera, L., Rosengren, R., Vargo, E.L. & Walter, F. 1991: Alternative reproductive strategies in Formica lugubris Zett. (Hymenoptera Formicidae) - Ethology Ecology & Evolution, special issue 1: 61-66.

Lindström, M., Fortelius, W. & Meyer-Rochow, V.B. 1991: Exposure to bright light has little effect on eye sensitivity and ultrastructure of Saduria entomon (Crustacea; Isopoda; Valvifera) - Zool. Sci. 8: 653-663

Lindström, M. & Fortelius, W. 1990: Some factors affecting the horizontal migration of Pontoporeia affinis (Crustacea, Amphipoda) in laboratory conditions - Ann. Zool. Fennici 27: 309-312

Passera, L., Keller, L., Grimal, A., Chautems, D.,Cherix, D., Fletcher, D.J.C., Fortelius, W., Rosengren, R. & Vargo, E.L. 1990: Carbohydrates as energy source during the flight of sexuals of the ant Formica lugubris (Hymenoptera:Formicidae) - Entomol. Gener. 15: 25-32.

Fortelius, W. 1987: Den sociala organisationens adaptiva betydelse - myrmekologiska exempel - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 63:117-121

Fortelius, W., Pamilo,P., Rosengren, R. & Sundström, L. 1987: Male size dimorphism and alternative reproductive tactics in Formica exsecta ants (Hymenoptera, Formicidae)- Ann. Zool. Fennici 24:45-54

Rosengren, R. & Fortelius, W. 1987: Trail communication and directional recruitment to food in red wood ants (Formica) - Ann. Zool. Fennici 24:137-146

Rosengren, R., Fortelius, W., Lindström, K. & Luther, A. 1987: Phenology and causation of nest heating and thermoregulation in red wood ants of the Formica rufa group studied in coniferous forest habitats in southern Finland - Ann. Zool. Fennici 24:147-155

Rosengren, R. & Fortelius, W. 1986: Light:dark-induced activity rhythms in Formica ants (Hymenoptera:Formicidae) - Entomol. Gener. 11:221-228.

Rosengren, R. & Fortelius, W. 1986: Ortstreue in foraging ants of the Formica rufa group - Hierarchy of orienting cues and long-term memory - Insectes Soc. 33: 306-337