Andreas Lindén

JOBBAR INTE LÄNGRE VID NOVIA; fr.o.m. 1.1.2020 vid Naturresursinstitutet

Specialforskare, FD, docent

Forskarkollegiet inom bioekonomi
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs
Finland

 

https://www.novia.fi/kustlandsteamet/kustlandsteamet/Statistisk-populationsekologi/

 

Jag är en teoretiskt inriktad ekolog med mångsidigt intresse inom populations- och beteendeekologi. Jag är framför allt engagerad i att knyta empiriska data till statistiska modeller som är skräddarsydda för ekologiska frågeställningar. Jag strävar efter att parallellt studera praktiska ekologiska frågeställningar, utveckla den tillhörande teorin och metodiken, då alla dessa hänger samman. Som modellsystem studerar jag främst fåglar, med hjälp av olika slags långsiktiga uppföljningsdata och fågelstationsdata, men jag är också intresserad av andra taxa.

Jag studerade biologi vid Helsingfors universitet, med ekologi och evolutionsbiologi som huvudämne. Jag gjorde min doktorsavhandling om statistisk modellering av miljövariablers effekter i populationsdynamiska studier, handledd av Esa Ranta och Veijo Kaitala. Efter detta jobbade jag tre år som postdoktoral forskare i Norge vid Oslo universitet, där jag studerade tidpunkten för fåglars flyttning och dess inverkan på fågelstammarna, handledd av Nils Chr. Stenseth.

Forskningsintressen

  • Miljöns inverkan på populationer
  • Effketer av jakt och predation
  • Analys av tidsserier
  • Rumslig populationsdynamik
  • Variation i demografiska parametrar
  • Rörelsemönster och habitatval
  • Flyttning och fenologi
  • Akustisk kommunikation och -analys

Publikationer

Vetenskapliga publikationer i tidskrifter med kollegial granskning

Lindroos, L., Engström-Öst, J., Lehtinen, S., Lips, I. & Lindén, A. (i tryck): Environmental variables driving species and genus level changes in annual plankton biomass. — Journal of Plankton Research, accepterad för publicering.

Lindén, A., Himberg, M., von Numers, M., Wiklund, T., Engblom, C., Hägerstrand, P., Lill, J.-O. & Hägerstrand, H. (2019): Proportion of river and sea spawning whitefish in catches at the Åland Islands (Baltic Sea), estimated from gill raker counts. — Boreal Environment Research, 24: 101–113.

Otterbeck, A., Vidar Selås, V. Tøttrup Nielsen, J., Roualet, E. & Lindén, A. (2019): The paradox of nest reuse: early breeding benefits reproduction, but nest reuse increases nest predation risk. — Oecologia, 190: 559–568.

Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T., Dunn, E., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., MacKenzie, S., Newman, S., Røer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L., Steinholtz, Å., Stervander, M., Ina, T. & Tjørnløv, R. (2019): Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: asymmetric advancement in time and increase in duration. — Ecological Indicators, 101: 985–991.

Forsblom, L., Lehtinen, S. & Lindén, A. (2019): Spatio-temporal population dynamics of six phytoplankton taxa. — Hydrobiologia, 828: 301–314.

Gilljam, D., Knape, J., Lindén, A., Mugabo, M., Sait, S.M. & Fowler, M.S. (2019): The colour of environmental fluctuations associated with terrestrial animal population dynamics. — Global Ecology and Biogeography, 28: 118–130.

Lindén, A. (2018): Adaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony. — Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. — 115: 5057–5059.

Öst, M., Lindén, A., Karell, P., Ramula, S. & Kilpi, M. (2018): To breed or not to breed: drivers of intermittent breeding in a seabird under increasing predation risk and male bias. — Oecologia, 188: 129–138.

Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. (2018): Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. — PLoS ONE, 13: e0195415.

Papadopoulou, A., Dalsgaard, I., Lindén, A. & Wiklund, T. (2017): In vivo adherence of Flavobacterium psychrophilum to mucosal external surfaces of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry. — Journal of Fish Diseases, 40: 1309–1320.

Fraixedas, S., Lindén, A., Meller, K. Lindström, Å., Keišs, O., Kålås, J. A., Husby, M., Leivits, A., Leivits, M. & Lehikoinen, A. (2017): Substantial decline of Northern European peatland bird populations: consequences of drainage. — Biological Conservation, 214: 223–232.

Lindén, A., Meller, K. & Knape, J. (2017): An empirical comparison of models for the phenology of bird migration. — Journal of Avian Biology, 48: 255–265.

Välimäki, K., Lindén, A. & Lehikoinen, A. (2016): Velocity of density shifts in Finnish land bird species depends on their migration ecology and body mass. — Oecologia, 181: 313–321.

Öst, M., Ramula, S., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. (2016): Small-scale spatial and temporal variation in the demographic processes underlying he large-scale decline of eiders in the Baltic Sea. — Population Ecology, 58: 121–133.

Fraixedas, S., Lindén, A. & Lehikoinen, A. (2015): Population trends of common breeding forest birds in southern Finland are consistent with trends in forest management and climate change. — Ornis Fennica, 92: 187–203.

Otterbeck, A., Lindén, A. & Roualet, E. (2015): Advantage of specialism: reproductive output is related to prey choice in a small raptor. — Oecologia, 179: 129–137.

Lindén, A., Rapeli, L. & Brutemark, A. (2015): Community attachment and municipal economy: Public attitudes towards wind power in a local context. — Environmental Science & Policy, 54: 10–14.

Ellermaa, M. & Lindén, A. (2015): Sügisränne Põõsaspeal 2014. aastal. [Autumn migration in Cape Põõsaspea in 2014.] — Hirundo, 28: 20–49. (På estniska med engleskspråkigt sammandrag)

Ramula, S., Johansson, J., Lindén, A. & Jonzén, N. (2015): Linking phenological shifts to demographic change. — Climate Research, 63: 135–144.

Fraixedas, S., Lehikoinen, A. & Lindén, A. (2015): Impacts of climate and land-use change on wintering bird populations in Finland. — Journal of Avian Biology, 46: 63–72.

Pakkala, T., Lindén, A., Tiainen, J., Tomppo, E. & Kouki, J. (2014): Indicators of forest biodiversity: which bird species predict breeding bird assemblage diversity in boreal forests at multiple spatial scales? — Annales Zoologici Fennici, 51: 457–476.

Otterbeck, A., Dale, S., Lindén, A. & Marthinsen, G. (2013): A male Reed Warbler and Marsh Warbler hybrid (Acrocephalus scirpaceus × A. palustris) in Norway documented with molecular methods. — Ornis Norvegica, 36: 6–13.

Tornberg, R., Lindén, A., Byholm, P., Ranta, E., Valkama, J., Helle, P. & Lindén, H. (2013): Coupling in goshawk and grouse population dynamics in Finland. — Oecologia, 171: 863–872.

Lehikoinen, A., Lindén. A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Kaitala, V. & Lindén, H. (2013): Impact of climate change and prey abundance on nesting success of a top-predator, the goshawk. — Oecologia, 171: 283–293.

Lindén, A., Fowler, M. & Jonzén, N. (2013): Mischaracterising density dependence biases estimated effects of coloured covariates on population dynamics. — Population Ecology, 55: 183–192.

Lindén, A. (2011): Using first arrival dates to infer bird migration phenology. — Boreal Environment Research, 16 (Suppl. B): 49–60.

Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Lindén, A. & Laine, T. (2011): Population trend and status of the endangered White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in Finland. — Ornis Fennica, 88: 195–207.

Knudsen, E., Lindén, A., Both, C., Jonzén, N., Pulido, F., Saino, N., Sutherland, W. J., Bach, L. A., Coppack, T., Ergon, T., Gienapp, P., Gill, J. A., Gordo, O., Hedenström, A., Lehikoinen, E., Marra, P. P., Møller, A. P., Nilsson, A. L. K., Péron, G., Ranta, E., Rubolini, D., Sparks, T. H., Spina, F., Studds, C. E., Sæther, S. A., Tryjanowski, P. & Stenseth, N. C. (2011): Challenging claims in the study of migratory birds and climate change. — Biological Reviews, 86: 928–946.

Lindén, A. & Mäntyniemi, S. (2011): Using negative binomial distribution to model overdispersion in ecological count data. — Ecology, 92: 1414–1421.

Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T. & Väisänen, R. A. (2011): Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker — joint effects of density and cone crops. — Oikos, 120: 1065–1075.

Lehikoinen, A., Saurola, P., Byholm, P., Lindén, A. & Valkama, J. (2010): Life history events of Eurasian sparrowhawk in a changing climate. — Journal of Avian Biology, 41: 627–636.

Sirkiä, S., Lindén, A., Helle, P., Nikula, A., Knape, J. & Lindén, H. (2010): Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland. — Biological Conservation, 143: 1540–1548.

Ruokolainen, L., Lindén, A., Fowler, M. S. & Kaitala, V. (2009): Ecological and evolutionary dynamics under coloured environmental variation. — Trends in Ecology & Evolution, 24: 555–563.

Lindén, A. & Knape, J. (2009): Estimating environmental effects on population dynamics: consequences of observation error. — Oikos, 118: 675–680.

Knudsen, E., Lindén, A., Ergon, T., Jonzén, N., Vik, J. O., Knape, J., Røer, J. E. & Stenseth, N. C. (2007): Characterizing bird migration phenology using data from standardized monitoring at bird observatories. — Climate Research, 35: 59–77.

Lindholm, A. & Lindén, A. (2007): Some notes on the distribution and songs of two Oriental Cuckoo taxa, Cuculus (saturatus) saturatus and Cuculus (saturatus) optatus. — Forktail, 23: 12–16.

Piha, M., Lindén, A., Pakkala, T. & Tiainen, J. (2007): Linking weather and habitat to population dynamics of a migratory farmland songbird. — Annales Zoologici Fennici, 44: 20–34.

Jonzén, N., Lindén, A., Ergon, T., Knudsen, E., Vik, J. O., Rubolini, D., Piacentini, D., Brinch, C., Spina, F., Karlsson, L., Stervander, M., Andersson, A., Waldenström, J., Lehikoinen, A., Edvardsen, E., Solvang, R. & Stenseth, N. C. (2007): Response to Comment on “Rapid Advance of Spring Arrival Dates in Long-Distance Migratory Birds”. — Science, 315: 598.

Jonzén, N., Lindén, A., Ergon, T., Knudsen, E., Vik, J. O., Rubolini, D., Piacentini, D., Brinch, C., Spina, F., Karlsson, L., Stervander, M., Andersson, A., Waldenström, J., Lehikoinen, A., Edvardsen, E., Solvang, R. & Stenseth, N. C. (2006): Rapid Advance of Spring Arrival Dates in Long-Distance Migratory Birds. — Science, 312: 1959–1961.