Ruslan Gunko

RGunko Doktorand, FM
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs
Finland
ruslan.gunko [at] novia.fi

 

 

 

 

 

 

Forskningsintressen

  • samhälleliga effekter av den marina miljöns tillstånd och dess förvaltning
  • växelverkan mellan livsmiljöer och arter

Pågående projekt

 

Jag är doktorand som jobbar vid Novia och mitt projekt “State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach” handlar om effekter av havets tillstånd och dess förvaltning.Målsättningen med projektet är att erbjuda potentiella lösningar för att förbättra livskvaliteten i enlighet med vattenkvaliteten i kustområdet.  Mitt projekt är tvärvetenskapligt där jag länkar miljö- och samhällsvetenskap i lokal skala i staden Raseborg. Mina handledare är Patrik Karell och Lauri Rapeli (Åbo Akademi).

 Publikationer