Otto Långvik

IMG 3824 USE

Specialforskare, FD

Forskarkollegiet inom bioekonomi
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs

Tel. +358 50 527 8167
Mobil +358 40 727 0878

otto.langvik@novia.fi

 

 

 

 

Forskningsintressen

  • biomaterial, främst hemicellulosa och lignin
  • funktionalisering av hemicellulosa
  • framställning av hydrogeler och biokompositer
  • enzym/biokatalys inom organisk syntes
  • heterogena och immobilserade katalysatorer
  • reducerings- och hydreringsreaktioner
  • reaktioner under inerta, syrefria och torra, betingelser
  • hög och långtrycksreaktioner

 

Jag är en kemist med inriktning på organisk kemi, katalytiska tillämpningar och materialkemi. Syftet med min forskning är att modifiera och förbättra olika ämnen och material, deras egenskaper och prestanda. Detta förverkligas med olika kemiska reaktioner och metoder. Naturligtvis så är analys av material, ämnen och deras egenskaper en viktig del av forskningen.

Jag anser att vedbaserade material är ytterst betydelsefulla och viktiga för oss. Dessa material intresserar mig stort. I min pro gradu avhandling studerade jag extraktivämnen, lignaner, som utvinns också i stor industriell skala. Lignaner är effektiva antioxidanter som skyddar veden från olika skador och angrepp. I avhandlingen klargjorde man effektiviteten och mekanismen för antioxidanterna, hydroximatairesinol och matairesinol, samt mekanismen då de reagerar med och utsätts för radikaler.

I min doktorsavhandling studerade jag olika katalytiska reaktioner och tillämpningar, med betoning på heterogena och immobilserade katalysatorer. Utvecklandet av kostnadseffektiva och miljövänliga framställningsprocesser med hög selektivitet som används för att framställa eftertraktade optiskt rena föreningar är ytterst viktigt inom syntetisk organisk kemi. I avhandlingen tillfredsställde man dessa förväntningar genom att överföra enskilda reaktioner till en reaktionskaskad genom att kombinera olika heterogena metall och enzymbaserade katalysatorer i ett och samma kärl. Således utvecklades ny och avancerad syntesmetodik för framställning av optiskt rena produkter.

Min postdoktorala forskning fokuserar främst på olika biomaterial. Bioraffinering är något som väckt nyligen verkligt stort intresse såväl inom forskarkåren, statsmakten som inom industrin. Bioraffinering definieras som förädling av biomassa till material, kemikalier, ämnen, produkter och energi. För oss här i Finland är den mest betydelsefulla och lättast tillgängliga biomassan ved, dvs, lignocellulosa. De tre största komponenterna som går att utvinna ur ved är cellulosa (40%), hemicellulosa (30%) och lignin (25%). Det som jag valt att fokusera på är hemicellulosa. En flaskhals som begränsat tillämpningarna och utnyttjandet av hemicellulosa är tillgängligheten. Med nya raffineringsprocesser eller modifiering av befintlig cellulosaframställning går det att utvinna enorma mängder med hemicellulosa. En av tillämpningarna som intresserar mig stort är möjligheten att framställa vattenadsorberande material av hemicellulosa. Dessa ämnen kallas hydrogeler och de kan användas inom flera olika oråden, allt från vattenrening till medicinska tillämpningar.

Förutom den akademiska forskningserfarenheten har jag fungerat ca 2,5 år som produktchef och arbetat med tekniska textilier. Min arbetserfarenhet som produktchef, vilken inkluderade mycket projektbaserat arbete, inklusive ansvar över ett kvalitetssystem, var inom ett företag som hette Tricol Oy. Nuförtiden är Tricol Oy fullständigt fusionerad med Mirka Ab.

 Pågående projekt

 

AdMat - Novel Biomimetic Adsorption Materials Based on Lignocellulosic Composite Hydrogels

 

Publikationer