Ashkan Pakseresht

Specialforskare;Föreläsare
ashkan.pakseresht@novia.fi
+358504712882