Forskningsgrupper

Forskarkollegiet är en satsning på samarbete mellan akademiskt betonad grundforskning och tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vårt team arbetar utgående från en kärntrupp av seniorforskare med egna externt finansierade forskargrupper.

Forskarkollegiet inom bioekonomi jobbar målinriktat för att stärka vårt kunnande och ge Novia en framträdande roll i förverkligandet av Finlands bioekonomiska strategi. Vi kombinerar högklassig forskning med en praktisk vinkling för att kunna handskas med hållbar förvaltning av naturresurser.

Med framtidens bioekonomi avser vi ett sätt att hållbart förvalta och nyttja naturresurser och ekosystemtjänster. Vi jobbar för ett integrerat synsätt på bioekonomin där olika branscher kan mötas och generera nya förädlade produkter och tjänster istället för ett direkt nyttjande av råvara.

Du kan bekanta dig med våra olika projekt i vår verksamhetsberättelse här.

Forskarkollegiet är placerat på Novias campus i Raseborg och leds av docent, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.