Forskarkollegium

Vårt mål är att stärka vårt kunnande och att ge Novia en framträdande roll i att förverkliga Finlands bioekonomiska strategi. Vi kombinerar högklassig forskning med en praktisk vinkling för att kunna handskas med hållbar förvaltning av naturresurser. Vi jobbar för ett integrerat synsätt på bioekonomin där olika branscher kan mötas och generera nya förädlade produkter och tjänster.

Forskarkollegiets verksamhetsberättelser hittar du under rubriken "Verksamhetsberättelser". 

Forskarkollegiet är placerat på Novias campus i Raseborg och leds av docent, prefekt Eva Sandberg-Kilpi. Forskarkollegiet är ett samarbete mellan akademiskt betonad grundforskning och tillämpad FUI-verksamhet. Vårt team arbetar utgående från en kärntrupp av seniorforskare med egna, externt finansierade forskargrupper.

Forskarkollegiet inom bioekonomi utgör en direkt fortsättning på Aronias forskarkollegium vars verksamhet upphörde i december 2015.