Forskarkollegium

Vårt mål är att stärka vårt kunnande och att ge Novia en framträdande roll i att förverkliga Finlands bioekonomiska strategi. Vi kombinerar högklassig forskning med en praktisk vinkling för att kunna handskas med hållbar förvaltning av naturresurser.
Vi jobbar för ett integrerat synsätt på bioekonomin där olika branscher kan mötas och generera nya förädlade produkter och tjänster.

Du kan bekanta dig med våra olika projekt i vår verksamhetsberättelse  2017 här >

Tidigare verksamhetsberättelser hittar du här. 

Forskarkollegiet är placerat på Novias campus i Raseborg och leds av docent, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi. Forskarkollegiet är ett samarbete mellan akademiskt betonad grundforskning och tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vårt team arbetar utgående från en kärntrupp av seniorforskare med egna, externt finansierade forskargrupper.

Forskarkollegiumet inom bioekonomi utgör en direkt fortsättning på Aronias forskarkollegium vars verksamhet upphörde i december 2015.