Hälsa och välfärd

Sidan uppdateras!

En av samhällets och välfärdsstatens stora utmaningar är den demografiska förändringen, med en tyngdpunkt på en ökande andel äldre i samhället och speciellt äldre över 85 år. Det ger ett behov av att utveckla nya innovativa och ändamålsenliga servicemodeller och metoder för att trygga äldres värdighet, hälsa, delaktighet och välbefinnande i samhället.

Vår verksamhet inom Hälsa och välfärd

  • Initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt
  • Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja äldre med hjälp av geronteknologi
  • Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004
  • Betonar äldres värdighet och delaktighetPublikationer inom hälsa och välfärd 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko
Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018
Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hälsa och välfärd
elderly couple 3304384 340
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Publikation från Novia om internationellt samarbete och lokala sociala innovationer
Kan man utveckla sociala innovationer som är tillämpbara i en lokal och regional kontext inom ramen för ett interprofessionellt och internationellt samarbete? Javisst, projektet SEMPRE... 7.12.2018
Sempre Banner Conference Final 2 small
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Projektet SEMPRE håller slutkonferens i Riga
Yrkeshögskolan Novia har varit med i projektet sedan starten för tre år sedan.  23.11.2018
pexels photo 1539678
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Konferensföreläsning: möjliga scenarier inom framtidens akutvård
Hur kan vi använda oss av digitalisering, artificiell intelligens och robotik inom sjukvården i framtiden? Om det föreläser Sirkku Säätelä, Yrkeshögskolan Novia, under en konferens på... 19.11.2018
woman 3187087 340
FoU-nytt, , Hälsa och välfärd
Yrkeshögskolan Novia med på Soteuttamo 2.0
Man kunde kalla evenemanget ”Soteuttamo” för en slags verktygslåda för social- och hälsovårdsbranschen. Yrkeshögskolan Novia är med då evenemanget kommer till Vasa. 22.10.2018
Visa flera »