Hälsa och välfärd

Sidan uppdateras!

En av samhällets och välfärdsstatens stora utmaningar är den demografiska förändringen, med en tyngdpunkt på en ökande andel äldre i samhället och speciellt äldre över 85 år. Det ger ett behov av att utveckla nya innovativa och ändamålsenliga servicemodeller och metoder för att trygga äldres värdighet, hälsa, delaktighet och välbefinnande i samhället.

Vår verksamhet inom Hälsa och välfärd

  • Initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt
  • Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja äldre med hjälp av geronteknologi
  • Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004
  • Betonar äldres värdighet och delaktighetPublikationer inom hälsa och välfärd 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko
Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018
Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hälsa och välfärd
woman 3187087 340
FoU-nytt, , Hälsa och välfärd
Yrkeshögskolan Novia med på Soteuttamo 2.0
Man kunde kalla evenemanget ”Soteuttamo” för en slags verktygslåda för social- och hälsovårdsbranschen. Yrkeshögskolan Novia är med då evenemanget kommer till Vasa. 22.10.2018
bench 560435 340
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Slutseminarium visar fina resultat på ny metod inom diakonin
Ibland tar sig livet en vändning som gör att behovet av stöd och hjälp blir oundvikligt. Många söker sig då till kyrkan och till diakonin. 10.10.2018
senior 3336451 340
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Projekt vid Novia ska väcka seniorers lust att lära
Bara för att man fyllt 65 betyder det inte att behovet av att lära sig nytt eller att behovet av att få nya vänner försvinner. 8.10.2018
pexels photo 233223
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Startseminarium: Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre
Nu startar ett nytt projekt på Yrkeshögskolan Novia som tar fasta på just närståendevårdare. Projektet heter ”Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre”.  18.9.2018
Visa flera »