Publikationer

2016 

 Östman, L. (2016). Sustainability Requirements in Architectural Competitions . The Aalto Campus 2015 Case. Trita-ARK. Forskningspublikation.

Östman, L. (2016. En pragmatisk arkitekturteori utgående från John Deweys teorier om estetiska erfarenheter. Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture.

Sandberg, K., Orskaug, T., & Andersson, A. (2016). Prefabricated Wood Elements for Sustainable Renovation of Residential Building Façades. Energy Procedia, 96, 756-767.

Ruud, S., Östman, L., & Orädd, P. (2016). Energy Savings for a Wood Based Modular Pre-fabricated Façade Refurbishment System Compared to Other Measures. Energy Procedia, 96, 768 - 778.

Bystedt, A., Östman, L., Knuts, M., Johansson, J., Westerlund, K., & Thorsen, H. (2016). Fast and Simple – Cost Efficient Façade Refurbishment. Energy Procedia, 96, 779 - 787.

2015

 Sjöholm, D., Borg, M., Blomqvist, K., Särkkä, L., Jokinen, K., & Kaukoranta, T. (2015). LED-mellanbelysningsförsök i ett tomatblockväxthus i Pjelax, Närpes. Naturresursinstitutet (Luke).

Lillhonga, T., Dahlbacka, J., Lillhonga, O., & Jåfs, Å. (2015). Analys av antocyaninhalter, BRIX-värde och halten torrsubstans i österbottniska blåbär med hjälp av NIR-spektroskopi. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 17/2015.

Fröjdö, M., & Glader, A. (2015). Theory meets working life (TEMA). A guide from an interdisciplinary collaboration project improving knowledge and skills of indoor air quality. Novia Publication and Production, serie L: Läromedel, 2/2015.

Dahlbäck, Y., Sjöholm, D., & Nuortila, C. (2015). Undersökning av ett nytt konceptväxthus: konstruktion, skuggbildning samt energiberäkningar. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 16/2015.

Braskén, M. (2015). Solstatistik för sydösterbotten. Delrapport för projekt Heijastus – valo- ja energiatehokkuuden parantaminen nykyisissä ja uusissa kasvihuoneissa. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 11/2015.

Braskén, M. (2015. Modellering och optimering av det naturliga ljusflödet i blockväxthus. Delrapport för: Heijastus– valo- ja energiatehokkuuden parantaminen nykyisissä ja uusissa kasvihuoneissa. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 10/2015.

Sjöholm, D. (2015). Bioenergi kusten. Kartläggning av växhusodlares fastbränsleanläggningar i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 13/2015.

Sjöholm, D., & Majabacka, P. (2015). Bioenergi kusten. Kartläggning av värmeföretagare i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 12/2015.

Borg, M. (2015). Analys av strålning och tranmission i ett växthus. Noviapublikation och produktion, serie R: Rapporter, 15/2015.

Borg, M. (2015). Lönsamhetskalkyl för kyl- och avfuktningsmetoder i växthus. Del 4 av 4. Rapportserie från projektet Aktiv. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 9/2015.

Borg, M., Pörn, R., & Westö, J. (2015). Energimodellering av växthus. Del 3 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 8/2015.

Borg, M., Nuortila, C., & Westö, J. (2015). Utvärdering av en kyl- och avfuktningsanläggning i ett tomatväxthus. Del 2 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2015.

Borg, M., & Westö, J. (2015). Tekniker för kylning och avfuktning av växthus. Del 1 av 4. Rapportserie från projektet AKTIV. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2015.

Kaivo-oja, P. (2015). Underlag för framtagande av en uppförandekod för Finlands vindkraftsektor. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 3/2015.

Engblom, S., Lall, K-E., Rosendahl, R., Stén, P., & Österholm, P. (2015). Kalkin lisääminen happamien sulfaattimaiden altakasteluveteen. Pro Terra, 67, 15-16.

Wu, X., Sten, P., Engblom, S., Nowak, P., Österholm, P., & Dopson, M. (2015). Impact of mitigation strategies on acid sulfate soil chemistry and microbial community. Science of the Total Environment, 526, 215-221.

2014

 Lundin, A., Must, A., Claeson, A-S., Carlsson, A., Glader, A., Mälarstig, B., ... Thunborg, J. (2014). SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. SWESIAQ, Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate.

Glader, A., Östman, L., & Oloffson, T. (2014). Fuktskadade byggnader - Kompetensutveckling inom byggbranschen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2015.

Sunabacka, K., & Glader, A. (2014). Skadeutredning av betonggolv - bästa praxis i Finland och Sverige. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 11/2014.

Glader, A., Claeson, A-S., Stenberg, B., Glas, B., Liljelind, I., Eriksson, K., ... Nordin, S. (2014.) Byggnadsrelaterad ohälsa - kompetensutveckling inom hälsovården. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 12/2014.

Ekström, J. (2014). Skadeutredning av offentliga byggnader. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 9/2014.

Björk, M., & Westö, J. (2014). Scada system for off-grid energy solutions on remote islands. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 6/2014.

Björk, M., & Westö, J. (2014). Electricity demand for off-grid island groups. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 5/2014.

Westö, J., & Björklund, D. (2014). An Overview of Enabling Technologies for the Internet of Things. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 10/2014.

Westö, J. (2014). Uteluftsventilerade krypgrunder i Österbotten. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 2/2014.

Westö, J. (2014). Uteluftsventilerad krypgrund, teori och praktik. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2014.

Westö, J. (2014). Intelligent Systems. Novia Publications and Productions, series L: Teaching materials, 2/2014.

Holm, P., & Blomqvist, K. (2014). Vind på vintern. Vindögat - Vindkraftföreningens medlemstidning, 2/2014, 6-7.

Dahlbacka, J., Pohar, J., & Lillhonga, T. (2014). Some near infrared spectroscopyapplicationsofan iterative calibration modelregressionstrategy: a proof-of-concept study. Journal of Near Infrared Spectroscopy, 22(6), 389-400.

Dahlbacka, J., Nyström, J., Mossing, T., Geladi, P., & Lillhonga, T. (2014). On-line Measurement of the Chemical Oxygen Demand in Wastewater in a Pulp and Paper Mill Using Near Infrared Spectroscopy. Spectral Analysis Reviews, 2, 19-25.

Dahlbacka, J., Jåfs, Å., & Perttula, K. (2014). Measurements of multiple constituents in an activated sludge process using near infrared spectroscopy – some preliminary results. Novia Publications and Productions, series R: Reports, 7/2014.

Stén, P., Dahlbacka, J., Lillhonga, T., Ulbricht, S., Heikkilä, S., & Nieminen J. (2014). Transient responses of a laboratory-scale activated sludge plant to momentary high sludge loads. The 9th Conference Environmental Engineering. Selected Papers, Article number: enviro.2014.088.

Blomqvist, K. (2014, 19 juni). Vinden ger mest på vintern. Vasabladet.

Laaksonen, H., Paloneva, M., Nurmes, K., Blom, H., & Kallio, S. (2014). Aktivointi-tv - palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Publications, Other Publications C19.

Blomqvist, K. (2014). Mikä tuulivoimassa ärsyttää? Tekniikka & Talous, 10/2014.

Särkkä, L., Jokinen, K., Kaukoranta, T., Sjöholm, D., & Blomqvist, K. (2014). LED-valaistuksen tehokkuus kasvihuonekurkun viljelyssä. MTT Raportti 173.

Lundberg, M. (2014). Inomhusmiljö. Novia Publikation och produktion, serie L: Läromedel, 3/2014.

Engblom, St. Lall, K-E., Rosendahl, R., Stén, P., & Österholm, P. (2014). I PRECIKEM-projektet utvecklas kemiska precisionsmetoder för behandling av sura sulfatjordar. Salaojayhdistys Täckdikningsföreningen.

2013

Dahlbacka J., & Lillhong, T. (2013). A comparison of local and non-linear calibration methods for determination of moisture content in wood samples. Proceedings of the 15th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Cape Town, South Africa, 123-126.

Frände, N., & Koskinen, O. (2013). Österbottens vindkraftsandelslag. Vindögat, 4, 10-11.

Frände, N., & Blomqvist, K. (2013). Nygårdsfjellet vindkraftspark. Vindögat, 3, 17-17.

Westö, J. (2013). Uteluftsventilerad krypgrund, teori och praktik. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2014.

Sahlén, K., Andersson, T., & Åkerback, N. (2013). Från bioavfall till bionäring - hållbara kretslopp med rötning och gödsling. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2013-24.

Kaivo-oja, P. (2013). Utvecklande av uppförandekod för Finlands vindkraftsektor. Vindögat, 3, 16-16.

Sjöholm, D. (2013). Forskningsprojektet Växthus-LED. Trädgårdsnytt, 67(06-07), 25-25.

Jokinen, K., Särkkä, L., Näkkilä, J., Kaukoranta, T., Blomqvist, K., Sjöholm, D., & Borg, M. (2013). MTT ja Novia valottavat ledeillä. Puutarha & kauppa, 18, 12-13.

Skog, S-S. (2013). Energieffektivt fiske. En handbok om biodieselanvändning på sjön. Novia publikation och produktion, serie L: Läromedel, 1/2014.

Skog, S-S, Nilsson, O., & Stam, U. (2013). Biobränslen för fiskerinäringen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2013.

Westö, J., Blomqvist K., & Björklund, D. (2013). Intelligent Control of Relative Humidity in an Outdoor-air Ventilated Crawl space. Proceedings of The 2nd International Conference on Building Energy & Environment (COBEE), 945-953.

Blomqvist, K. (2013, 24 januari). Finländarna tror på vindkraften. Vasabladet.

Blomqvist, K. (2013). Projektrapport - Medvind. Vindögat 600(2), 14-15.

Westö, J., & Blomqvist, K. (2013). Ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ratkaisujen todentaminen. Rakennusfysiikka 2013, 95-104.

Wu, X., Wong, Z., Sten, P., Engblom S., Österholm P., & Dopson, M. (2013). Microbial community potentially responsible for acid and metal release from an Ostrobothnian acid sulfate soil. FEMS Microbiology Ecology, 84, 555-563.