Novia 2Way Development

Europeiska-regionala-utvecklingsfonden-ERUF.png


Period: 01.01.2017 - 31.12.2017

Innehåll: Målen under projekttiden är (a) att de företag vars näringslivsprojekt blivit
utförda upplever att de fått ett värdefullt stöd i sin innovationsverksamhet på
detta sätt. (b) Genom att (a) uppfylls har Novia utvecklat sin förmåga att
stöda företagens FoU‐verksamhet. (c) Att de elever och den personal som
deltagit upplever konceptet som meningsfullt, vilket förbättrar tillgången på
kompetent arbetskraft med kunskaper som motsvarar arbetslivets krav.
Målet efter projekttiden är att motsvarande verksamhet skall fortgå permanent
mer eller mindre av egen kraft tack vare att den målsättningen under
projekttiden uppnåddes.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund, VASEK

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: John Dahlbacka