Personal

John Dahlbacka
FoU-ledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5730
john.dahlbacka@novia.fi

Thomas Andersson
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5723
thomas.andersson@novia.fi 

Dennis Bengs
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5736
dennis.bengs@novia.fi

Yvonne Dahlbäck
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5729
yvonne.dahlback@novia.fi

Sten Engblom
Forskningsledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)50 340 2732
sten.engblom@novia.fi

Niklas Frände
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5745
niklas.frande@novia.fi

Monika Fröjdö
FoU-assistent
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5734
monika.frojdo@novia.fi

Annika Glader
Projektledare 
Wolffskavägen 33 
65200 VASA, FINLAND 
+358 (0)50 575 9404
annika.glader@novia.fi 
Annika Gladers personliga sida.

Eva Högfors-Rönnholm
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5737
eva.hogfors-ronnholm@novia.fi
Eva Högfors-Rönnholms personliga sida.

Tom Lillhonga
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 512 3209
tom.lillhonga@novia.fi

Kendall Rutledge
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)6 780 5724
kendall.rutledge@novia.fi

Tua Storfors
FoU-assistent
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5733
tua.storfors@novia.fi

Andreas Willfors
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)44 780 5738
andreas.willfors@novia.fi

Nina Åkerback
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)50 440 5340
nina.akerback@novia.fi

Viveka Öling-Wärnå
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)50 4398439 
viveka.oling-warna@novia.fi

Petra Ylitalo
Projektledare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)46 9215382
petra.ylitalo@novia.fi

Cynthia Söderbacka
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0)50 5934068
cynthia.soderbacka@novia.fi

Shiva Sharma
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+ 358 (0)50 3248873 
shiva.sharma@novia.fi

Heidi Smart
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+358 (0) 504497811 
heidi.smart@novia.fi

Katrin Asplund
Projektforskare
Wolffskavägen 33
65200 VASA, FINLAND
+ 358 (0) 50 4495103
katrin.asplund@novia.fi